ELBILAR

VW-chefens erkännande: ”Vi är inte längre konkurrenskraftiga”

Märkeschefen Thomas Schäfer är tydlig med att personalneddragningar kommer ske. Obs bilden är ett montage
Märkeschefen Thomas Schäfer är tydlig med att personalneddragningar kommer ske. Obs bilden är ett montage

Ett sparprogram på över 100 miljarder ska få VW på fötter. Det framgick efter det att biljätten erkänt att de dras med problemet att deras produkter inte är tillräckligt lockande för kunder.

Före sommaren lanserade Volkswagen sitt nya prestationsprogram kallat ”Accelerate Forward, Road to 6,5”. Det hela gick ut på att nå en avkastning på försäljning på 6,5 procent och beskrevs då som högsta prioritet för att positionera Volkswagen stabilt för framtida tillväxt. 

Ordförande för rådet för arbetstagare, Daniela Cavallo, sa i samband med den nya strategin att ledningen var överens om att kostnadsbesparingar skulle uppnås – utan att minska löner eller antal arbetstillfällen. Dock förefaller det som att biljätten visst kommer att banta personalstyrkan.

– Många av våra existerande strukturer, processer och höga kostnader gör att vi inte längre är konkurrenskraftiga som Volkswagen, skrev märkeschefen Thomas Schäfer på företagets intranät enligt Reuters.

Planerar större personalneddragningar

Sedan en tid tillbaka befinner sig ledning och arbetstagarrådet i en diskussion om hur man kan minska antalet anställda för att sänka sina kostnader. Och vid ett företagsmöte under måndagen skrädde ledningen inte orden.

– ”Business as usual” kommer inte räcka utan märkbara neddragningar. Vi måste tackla de kritiska problemen, vilket innefattar personal, sade Thomas Schäfer, enligt Bloomberg.

Företagets ledamot med ansvar för personalfrågor, Gunnar Kilian, var även han väldigt tydlig med att det kommer bli nedskärningar i verksamheterna.

– Vi måste till sist vara modiga och ärliga och slänga saker överbord som dupliceras i bolaget eller som endast är ballast och inte behövs för goda resultat, sade han.

Den grundläggande tanken är att dra fördel av den ”demografiska kurvan” och att erbjuda del- eller förtidspension. Det här ska bidra till kostnadsminskningar, dock inte hela den 100 miljarders-bantning som annonserats. Hur detta ska ske är dock inget VW redovisar i dagsläget, men företaget utlovar att redovisa tillvägagångssättet innan året är slut.

– Vi tjänar inte tillräckligt på våra bilar för att finansiera vår transformation och framtid. Andra tillverkare skulle stänga fabriker i vår situation, sade Thomas Schäfer, utan att ge någon vidare fingervisning kring hur VW ämnar göra.