Grafik

Världens första elvägar för tung trafik finns i Sverige

GRAFIK. Så funkar Sveriges två elvägar.

Publicerad

I Sverige pågår två stora försök med elväg för lastbilar på allmän väg.Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten har valt ut två projekt. De är förkommersiella, och syftet är att skaffa kunskap inför fortsatt utveckling.

Myndigheterna bidrar med 123 miljoner kronor, övrig finansiering står parterna för. Försöken ska avslutas 2018.

Elväg E16

När den invigdes i somras var det världens första elväg för tunga transporter på allmän väg. Två kilometer väg på E16 i Sandviken, Gävleborg, mellan trafikplatserna Hillsta och Sandviken västra. Startade juni 2016, ska pågå i två år. Luftburna elledningar bärs upp av stolpar med 60 meters mellanrum i ena riktningen. Lastbilen laddas via en avtagare på taket, som fälls upp när fordonet närmar sig elvägen.

E-Road Arlanda

Två kilometer längs väg 893 mellan Rosersberg och Arlanda ska få en elskena i vägbanan. Startar sommar/tidig höst 2017. Via en kontaktarm laddas lastbilen under färd. Elskenan är uppdelad i sektioner på 50 meter, som slås på när ett fordon med kontaktarm kommer. Elförsörjningen ligger parallellt med vägen, med nedgrävda låg- och högspänningskablar.