Opinion

”Låt ratad elektronik få ett andra liv”

DEBATT. Varannan svensk har kastat fullt användbar elektronik, trots att den kan återbrukas. Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de skrotas, skriver företrädare för IVL, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket.

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.

Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar/Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av de svarande i undersökningen någon gång sålt elektronik vidare, och ytterligare 25 procent skulle kunna tänka sig att göra det.

Det flesta säljer vidare via säljsidor på nätet, men det finns fler sätt att återbruka. På många håll i landet anordnas bytesdagar för elektronik. Andra sätt att öka användningsgraden är via ”verktygspooler”, där man kan dela eldrivna verktyg i stället för att köpa nytt. Det finns också väl utvecklad business-to-business-handel med återbrukad elektronik via företag som uppgraderar begagnad elektronik och raderar all gammal data på ett säkert sätt.

Sedan den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter. Alla känner inte till dessa tjänster, därför måste de stärkas, synliggöras och bli fler. När konsumenter får enklare tillgång till återbrukade produkter med hög kvalitet kan vi minska dagens resursslöseri.

Den 24/1 – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar vi till #CircularElectronicsDay, en dag då vi uppmärksammar nyttan med återbruk och delar med oss av tips och idéer. Vi hoppas att detta kommer att bli en årlig tradition. Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större resurshushållning av elektroniska produkter.

Redan i dag kan vi med enkla steg hjälpas åt att återbruka mera:

När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det finns hållbarhetscertifierade produkter.

Sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv, och se till att radera gammal data.

Om du inte vill sälja dina gamla produkter, lämna dem till en återvinningscentral eller större elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i byrålådan.

Men utmaningen att köpa redan använda produkter och återbruka ligger inte enbart hos enskilda konsumenter. Stora företag och offentliga aktörer som kommuner och myndigheter kan driva på utvecklingen. Vid inköp av elektronik går det att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.

Man kan också ställa krav på att farliga ämnen ska fasas ut vid produktionen och ersättas med bättre alternativ. Hållbarhetscertifieringar för datorer och annan elektronik är bra verktyg för att åstadkomma detta. Det bidrar till ökade volymer och skapar en stabil marknad för återbrukad elektronik. Dessutom kan företag visa upp återbruket som positiva poster i sina hållbarhetsredovisningar.

Lagstiftningen behöver också för-ändras för att främja återbruk. EU:s ekodesigndirektiv har fokuserat ensidigt på produktens energianvändning, men det är inte där de största miljövinsterna kan göras. Det vore önskvärt att även få in ekodesign ur ett livscykelperspektiv där uppgradering, återbruk och materialåtervinning är viktiga aspekter.

Genom att öka insamling och återanvändning av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen.

Hanna Ljungkvist, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Joan Torres, projektledare, Chalmers Industriteknik

Andreas Rehn, Certification Developer, TCO Development

Erik Pettersson, miljöchef, Inrego

Josef Tapper, vd, Recipo

Thomas Hedin, miljö- och hållbarhetschef, Lenovo

Fredrik Benson, tf. vd, El-Kretsen

Vebjørn Eilertsen, Director Environmental Affairs, Elgiganten

Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket

Resource – testar åtgärder

Samtliga debattörer är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas. Projektet testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom ramen för det strategiska forskningsprogrammet Resource.