Opinion

”Exploderande gasbilar avskräcker mer än extra kontroll”

Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Foto: Sfvf
Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Foto: Sfvf
Ulf Stefansson, jurist Sveriges Fordonsverkstäders Förening Foto: sfvf
Ulf Stefansson, jurist Sveriges Fordonsverkstäders Förening Foto: sfvf

REPLIK. Fler olyckor lär inte få fler att välja en gasbil, vilket i sin tur kommer motverka omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Lobba istället för höjd miljöbilsbonus, skriver Bo Ericsson och Ulf Stefansson, Sveriges fordonsverkstäders förening.

Visst innebär extra kontroller, precis som Motormännen säger i sin debattartikel, en extra kostnad för bilägaren. Som ny ägare till en gasbil finns dock en viss reducering att åtnjuta från staten i form av miljöbilsbonus samt att priset på fordonsgas står sig starkt i jämförelse mot diesel och bensin.

Som alla andra bilar måste gasbilar också besiktigas enligt gällande regelverk. Anledningen till att en verkstad används för att demontera plastskydd och göra kontroller samt utfärda intyg är att kunskapen och/eller verktygen inte finns att tillgå hos besiktningsorganen.

De flesta länder inom EU har strikta regler för gasfordon. I varmare länder som Italien rullar det upp emot 800 000 gasfordon och i Irak cirka 2,3 miljoner gasfordon men olyckor är inte speciellt vanliga där. Skälet till detta är att länderna regelbundet kontrollerar skicket på gastankar och kringutrustning.

Sveriges Fordonsverkstäder har drivit frågan om kontroll av gastankar och kringutrustning för bilägarens säkerhet och bästa. Som bilägare måste man serva bilen enligt tillverkarens anvisningar annars kan bilägaren få problem. Likaledes är det med gastankar och kringutrustning, allt handlar om förebyggande underhåll.

Både nu och tidigare går gastankar sönder och delvis på grund av att de inte är kontrollerade. Att då tro som Motormännen gör, att det endast händer ståltankar och hänvisa till två fall med Volkswagen när det finns betydligt fler visar stor brist på kunskap. Den senaste gastanken som sprack i samband med en tankning var av komposit. Kompositen var sliten efter att ha passerat ett fartgupp i vägbanan och det var alltså yttre åverkan som låg till grund för att tanken sprack.

Att inte ha ett kontrollsystem för de här fordonen där bilägaren är tvingad att infinna sig för en regelbunden kontroll riskerar fler olyckor med personskador och dödsfall som utgång. Detta vill inte vi ska inträffa ute i samhället och allra minst på våra verkstäder som dagligen servar och reparerar de här fordonen.

Sveriges Fordonsverkstäder anser att Motormännen riktar fel fokus i frågan. Fler olyckor lär inte få upp ryktet och få fler bilägare att välja en gasbil, vilket i sin tur verkligen kommer motverka omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Istället borde Motormännen lobba för att staten på andra sätt får bilägare att välja en gasbil. Detta kan exempelvis ske genom höjd miljöbilsbonus eller en rejäl skattesänkning på miljövänlig biogas.

Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Ulf Stefansson, jurist Sveriges Fordonsverkstäders Förening