ANNONS FRÅN JÖNKÖPING UNIVERSITY

Så ska Jönköping University stärka näringslivet genom tillämpad AI

På bild: fr. Vänster: Anette Johansson, universitetslektor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan; Joakim Wikner, professor i logistik vid Tekniska Högskolan; Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan och Niklas Lavesson, professor i datateknik vid Tekniska Högskolan och ledare för Jönköping AI Lab.
AFAIR omfattar tre centrala forskningsområden (RA = Research Area).

Jönköping University gör nu en stor, flervetenskaplig satsning med inriktning på tillämpad artificiell Intelligens (AI) tillsammans med flera företag.

Publicerad Uppdaterad

JU:s forsknings- och utbildningsmiljö SPARK främjar genom spetsforskning företags utveckling av kunskapsintensiva produkter, tjänster och processer. Inom den miljön utvecklas nu den nya forskningssatsningen AFAIR (Ambidexteritet, Flöden och AI för konkurrenskraftig Responsivitet).

– Ett genomgående tema i satsningen är att utveckla förmågan hos de deltagande företagen att tillämpa datadrivna och algoritmbaserade ansatser för tjänsteutveckling, säger Joakim Wikner, professor i logistik vid JU och projektledare för AFAIR.

Läs mer om SPARK.

Responsivitet syftar till företags förmåga att på ett konkurrenskraftigt sätt vara följsamma mot marknadens krav och förändringar.

– Vissa företag har inte möjlighet att konkurrera med pris och att då kunna erbjuda kundunika lösningar med tjänsteinslag kan skapa ett tydligt mervärde, säger Joakim Wikner.

Samarbete mellan universitet och näringsliv
Forskningsutmaningar har identifierats tillsammans med nyckelföretagen Husqvarna, Saab Training Systems, Fagerhults belysning, Combitech och Siemens Industrial Turbomachinery, och fler företag kommer att ansluta efter hand.

– Den största fördelen är den flervetenskapliga ansatsen. Satsningen är långsiktig och förväntas på sikt bli en etablerad forskningsmiljö vid JU, där vi också får en effekt på lärosätets utbildningar, säger Joakim Wikner.

Så ser Saab Training Solutions på att delta i AFAIR.

Så ser Fagerhults belysning på att delta i AFAIR.

AI – en disruptiv kraft
Forskarna i AFAIR ska bland annat undersöka hur AI kan effektivera flöden och arbetet med kunderbjudanden. De ska även titta på hur organisationer hanterar teknikutveckling och på en mer strategisk nivå kan införa och utnyttja AI-baserade verktyg. Inom projektet kommer därför datadrivna algoritmer och metoder baserade på maskinlärning anpassas och utvecklas. Då dessa lösningar är tänkta att utgöra beslutsstöd, alternativt fatta automatiska beslut, blir en viktig komponent deras förmåga att resonera kring och motivera sina rekommendationer eller beslut.

– Ett för projektet prioriterat forskningsområde är därför så kallad explainable AI (XAI), säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap vid JU.

AI är en disruptiv kraft som kommer att förändra förhållandet mellan människor och maskiner i våra organisationer.

– Hur eller med vilka konsekvenser vet vi ännu väldigt lite om. Kommer AI att underlätta för oss eller göra oss mer pressade? Här finns en del paradoxer som vi behöver undersöka närmare, säger Annika Engström, lektor i arbetsorganisation vid JU.

Forskarna vid JU arbetar just nu med ansökan till KK-stiftelsen och hoppas att det första projektet inom ramen för AFAIR ska dra igång under första kvartalet 2021.