Maos dröm blev sann

2004-06-16 10:08  
Visionär

Dammen vid Three Gorges har förvandlat den vilda Yangtse-floden till en loj sjö.

Ett grått fuktigt dis ligger över vattnet. Höga skogklädda bergväggar reser sig på båda sidorna av Chang Jiang - den långa floden. Här och där sitter höjdmarkeringar som visar vattenståndet.

Vi färdas nedför den trånga del av Yangtse-floden som går under namnet "de tre ravinerna". Sedan den stora dammen några mil nedströms blev klar har vattennivån här i ravinerna höjts med trettio meter.

Floden har reglerats och förvandlats till sjö. Där det förr fanns vilda och farliga forsar finns i dag en trygg vattenled. Flitiga pråmar lastar kol från fyndigheterna längs floden för vidare transport till de stora industristäderna vid kusten.

Färden genom de tre ravinerna påminner om att resa med Hurtigrutten i Nordnorge.
Foto Kaianders Sempler
Här och där längs stränderna ligger spökstäder. När dammbygget är helt färdigt kommer vattenytan att stiga ytterligare några tiotal meter. Invånarna har med bidrag från staten flyttat till högre belägna platser, undan de kommande vattenmassorna. Men de allra fattigaste biter sig ännu kvar bland ruinerna.

Kanske hoppas de att vattnet genom ett under ska sluta stiga.

Under tusentals år byggde flodfarten på att djonker släpades uppströms genom de strida forsarna av horder av nakna dragare, "trackers". Det var inte förrän vid förra sekelskiftet som de första ångfartygen lyckades trotsa forsarna och för egen maskin ta sig fram till storstaden Chonqing i den välmående västra provinsen Sichuan. Efter att alla förrädiska undervattensklippor sprängts bort blev ravinerna till slut segelbara, och Sichuan-bäckenet fick havskontakt.

Dragarna uppträder numera för turister.
Även om han inte blivit politiker skulle Mao Zedong varit berömd i Kina i dag, säger Kinakännaren Peder Christensen. Nämligen som poet. Och simmare.

Det var 1956 som ordförande Mao Zedong företog sin första simtur över Yangtse-floden vid staden Wuhan. Han skulle sedan upprepa bravaden flera gånger. Som 73-åring satte han till och med inofficiellt simrekord och kom in i Guinness rekordbok.

Simturerna gav Mao enorm popularitet och prestige. De sågs som ett bevis för hans tes att allt var möjligt bara man hade viljan. Tusentals entusiastiska ungdomar kastade sig i Yangtses bruna böljor för att följa ledaren. Ur hygienisk synpunkt var nog simmandet minst sagt tveksamt - hur många som ådrog sig bilharzia och andra elakartade parasiter är inte känt - men politisk sett var det ett genidrag.

Simningarna tog nämligen udden av all kritik mot det kapitalt misslyckade "Stora språnget", programmet som under 1960-talet skulle modernisera Kina men som i stället ändade i en nationell katastrof där miljontals kineser svalt ihjäl.

Mao skildrade sin första simtur i en dikt, på engelska kallad "Swimming". Där gav han för första gången uttryck åt sin vision att tämja floden. Den sista delen av dikten lyder (i min egen taffliga översättning till svenska):

"Stora saker är i görningen:
Ett flygande spann ska förena norr och söder
och förvandla den djupa jordsprickan till genomfart.
En mur av sten ska resa sig uppströms i väster
och hålla tillbaka Wuchans skyfall.
Lugnt vatten ska höja sig i de trånga ravinerna
Bergsgudinnan, om hon fortfarande är där,
ska häpna över en så förändrad värld."

Nu har Maos vision blivit verklighet. Dammen och kraftverket är visserligen ännu inte helt klara, men den nya bron står där och vattnet stiger. I dag producerar de åtta hittills installerade turbinerna från Alstom och GE 4 719 megawatt. När det blir klart ska verket ge sammanlagt 18 200 megawatt högspänd likström, förmedlad genom ABBs försorg. Se sidan 4.

18 200 megawatt ska kraftverket vid Three Gorges ge när det är klart.
Foto Kaianders Sempler
Sedan ett år tillbaka är de nya slusstrapporna vid Three Gorges Dam igång. Om några år ska de kompletteras med en fartygshiss som i ett enda lyft ska ta sampaner och småbåtar över dammkrönet. Att slussa är gratis, men hissen ska kosta pengar.

Kritiken mot dammen har varit hård, och Världsbanken har vägrat att låna ut pengar till projektet. Men ingenjörerna på kraftverket slår ifrån sig. Vad är väl lite miljöproblem och dränkta byar mot elektricitet? Och tänk på alla som förr blev lidande varje gång den oreglerade floden svämmade över!

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer