Preemraffs planer delar Lysekil

2020-03-09 07:36  
Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största raffinaderi. Preem har omkring 600 anställda vid anläggningen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Fler arbetstillfällen – men också en stor ökning av utsläppen. Frågan om Preemraffs utbyggnad har delat Lysekil i två läger.

Här och var trotsar hundägare, lunchsugna och andra Lysekilsbor det ruggiga vädret. Men centrala Lysekil, som sommartid är fullt av aktivitet, ger ändå ett lätt sömnigt intryck i början av mars.

Annat blir det under den kommande veckan, då domstolsförhandlingarna om Preems planerade utbyggnad strax norr om den bohuslänska staden hålls i societetshuset Oscars.

Det väntas busslaster av demonstranter från bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå till starten av Mark- och miljööverdomstolens prövning på tisdag. Samtidigt har en nystartad Facebookgrupp på ja-sidan på ett bara några dagar fått tusentals medlemmar.

Lysekil har hamnat i fokus i klimatdebatten – och blivit en tudelad stad på köpet.

– Det har blivit en infekterad fråga. Det är en jättestor grupp som tycker att det ska byggas ut. Men gruppen som är emot växer också, säger Inge Löfgren, som är ordförande för Naturskyddsföreningen i Lysekil-Munkedal.

– Det är mer svart eller vitt och det ser man i tidningen också, på insändare och liknande.

Kritiserad anläggning

Oljeraffinaderiet vid Brofjorden var hårt kritiserat redan i samband med starten 1975. Drygt 40 år senare har debatten tagit ny fart på grund av Preems ansökan om nytt miljötillstånd. Både kommunstyrelsen och den första rättsliga instansen har sagt ja. På motståndarsidan finns flera miljöorganisationer och ett 50-tal privatpersoner vars överklaganden nu ska tas upp av domstolen.

Inge Löfgren möter upp i Lahälla på norra sidan om fjorden, där raffinaderiet ligger inom synhåll och flera fastighetsägare ställt sig bakom protesterna mot utbyggnaden. Han kallar rättsförhandlingarna för ett "vägskäl för klimatpolitiken", trots Preems försäkran om att miljötillståndet behövs för att bolaget ska kunna ställa om till en mer miljövänlig produktion.

– Man kan inte först bygga ut det för 15 miljarder och sedan efter tio år börja avveckla det. Det är något som inte är logiskt, säger Inge Löfgren.

– Att man anger att man ska bli klimatneutral och att man ska lagra koldioxiden nere i marken, det är kanske lite svepskäl för att få det här tillståndet.

Preem vill bygga ut raffinaderiet för att kunna ta om hand om tjockolja, en restprodukt av dagens produktion, på ett miljövänligare sätt. Men det skulle samtidigt leda till att anläggningens utsläpp av koldioxid ökar rejält.

Bolaget har under processen minskat den planerade utbyggnaden och även lyft fram flera åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Det är dock fortfarande för mycket, anser nej-sidan.

”Fattar inte”

Men långt ifrån alla Lysekilsbor håller med.

Inte minst är Preemraff redan med dagens omkring 600 arbetstillfällen oerhört viktigt för staden, påpekar Mikael Magnusson och Lars-Olof Olsson, som står och samtalar på Kungstorget.

– Jag fattar inte motståndet. Samtidigt som Lysekil håller på att dö, allting flyttar till Uddevalla och Torp, säger Mikael Magnusson.

– Industrierna har lagt ner, de låg ju ute på Grötö här förut, men det finns inte något kvar, inflikar Lars-Olof Olsson.

TT: Men hur ser ni på miljöaspekterna som motståndarna lyfter fram?

Det finns nog ingen som tillverkar diesel mer omsorgsfullt än Preem. Så ska vi tänka Lysekil eller ska vi tänka hela världen? Det är självklart att alla måste bry sig om klimatet, men det är ju inte en lokal fråga, säger Mikael Magnusson.

Torsten Wadstein, ute på promenad med sina hundar, är inne på samma spår.

– Det är väl bättre att göra det här, där de gör det mer miljövänligt, säger han.

Regeringens beslut

Det är också Preems huvudsakliga argument. Enligt vd:n Peter Holland är miljötillståndet ett viktigt led i bolagets ambition att ställa om sin produktion till förnybara alternativ.

– Vi lämnade in vår ansökan om ett miljötillstånd redan 2016 – det visar att tillståndsprocesser som handlar om den gröna omställningen måste snabbas upp, säger han till TT via Preems presstjänst.

– För varje dag som går fördröjs möjligheten att producera mer förnybara drivmedel vid vårt raffinaderi i Lysekil.

Rättsförhandlingarna pågår under den kommande veckan. Efter ett yttrande från domstolen blir det sedan till slut regeringen som ska säga ja eller nej till Preems planer.

Fakta: Preemraff

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän. Togs i drift 1975 med namnet Scanraff.

Skandinaviens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Preem har omkring 600 anställda vid raffinaderiet i Lysekil. Utbyggnaden beräknas leda till 250 nya fasta anställningar vid raffinaderiet, samt omkring 3 000 ytterligare arbetstillfällen under byggtiden.

Preem vill bygga ut i Lysekil bland annat för att kunna omvandla tjockolja, en restprodukt från bensin- och oljeproduktionen, till bensin och diesel med mindre miljöpåverkan.

Preem behöver dock också ett nytt miljötillstånd för att få använda förnybara råvaror i produktionen.

Enligt Preem kommer utbyggnaden att leda till ökade koldioxidutsläpp på omkring en miljon ton per år. Bolaget lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen och poängterar samtidigt att utsläppen i användarled skulle minska drastiskt efter utbyggnaden.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

Fakta: Detta har hänt

14 december 2016: Preem ansöker om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

November 2017: Förhandling i mark- och miljödomstolen.

9 november 2018: Domstolen godkänner ansökan. Beslutet överklagas dock av bland annat Naturskyddsföreningen.

December 2018: Mark- och miljööverdomstolen beslutar om inhibition i väntan på sitt ställningstagande till överklagandena.

17 juni 2019: Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Samma dag skickar Naturskyddsföreningen en så kallad underrättelse till regeringen, som enligt organisationen borde ta över prövningen av tillståndet.

27 juni 2019: Även Naturvårdsverket skickar en underrättelse till regeringen, med hänvisning till att utbyggnaden enligt verket faller in under miljöbalkens skrivelser om verksamhet som ”kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”.

23 augusti 2019: Regeringen beslutar att ta över det slutgiltiga beslutet av om Preem miljötillstånd.

30 oktober 2019: Preem kompletterar sin tillståndsansökan. Bland annat minskas den planerade utbyggnaden med 20 procent, vilket tillsammans med andra åtgärder också sänker prognosen för koldioxidutsläppen.

10 mars 2020: Mark- och miljööverdomstolen inleder sin förhandling, i en lokal i Lysekil. Utanför planeras samtidigt en stor manifestation från nätverket ”Stoppa Preemraff”.

Förhandlingarna fortsätter under onsdagen och torsdagen, då bland annat ett besök på raffinaderiet ska göras. Fredagen är reservdag. Mark- och miljööverdomstolen kommer så småningom med ett yttrande i fallet, som underlag för regeringens beslut.

Jens Bornemann/TT

Mer om: Preem

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer