Energi

Så slipper du i från elskatten

Nu har Skatteverket satt ned foten när det gäller beskattningen av egenproducerad el. Man kommer inte - som många tror - undan energiskatten om man är andelsägare i ett vindkraftskooperativ.

Publicerad

Skatten på el står för en stor del av den totala energikostnaden för ett hushåll. Energiskatten är ungefär hälften så stor som det grundpris som elbolagen tar ut.

Att slippa energiskatten är därför lockande för den som har möjlighet att producera sin egen el.

- Det stora intresset för vindkraft och annan egenproducerad el har gjort att vi fått en mängd frågor från privatpersoner, vindkraftsföreningar och bostadsbolag om vad Skatteverket anser att skattelagen säger.

- Nu lägger vi successivt ut svar på frågorna på Skatteverkets hemsida, säger Hillevi Hejenstedt, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

I förra veckan blev rättsavdelningen klar med svaret på vad skattelagen egentligen säger om ekonomiska föreningar som äger ett vindkraftverk och säljer elen till sina medlemmar.

Frågan kom från ett vindkraftskooperativ som undrade om verksamheten kunde betraktas som en intern angelägenhet eller om man måste betala skatt enligt LSE, lagen om skatt på energi.

- Här är lagen tydlig. Den ekonomiska förening som matar ut vindkraftsel på nätet och säljer till sina medlemmar bedriver en näringsverksamhet och levererar elen yrkesmässigt. Därmed är föreningen skattskyldig för energiskatt, säger Hillevi Hejenstedt.

Varifrån kom frågan? Är det någon som har skvallrat på någon annan?

- Jag känner inte till att det skulle kommit tips om enskilda vindkraftsproducenter. Men vissa föreningar har sagt att de upplever det som ett problem att en del föreningar tolkat lagen på sitt sätt och inte anmält sig som skattskyldiga.

Vad händer nu? Kommer Skatteverket att jaga vindkraftskooperativen?

- Det kan jag inte svara på, men enligt lagen har vi möjlighet att skicka ut revisorer och i vissa fall gå så långt som sex år tillbaka i tiden.

Är det någon som har möjlighet att slippa energiskatten på vindkraftsel?

- Ja, om man bara producerar vindkraftsel för eget bruk och inte säljer el till någon annan. Mer formellt skulle jag uttrycka det så här: "El som framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el."

Men om jag producerar mer el

i vindkraftverket än vad jag gör slut på och släpper ut överskotts-elen på nätet utan att ta betalt för den - slipper jag skatten då?

- Ja, om du som enskild person eller företag bara producerar vindkraftsel för den egna förbrukningen och inte räknas till kategorin yrkesmässig leverantör. Då kan du slippa betala skatt även om du matar ut viss överskottsel på nätet. Men du får inte ta betalt för den eller ha något överlåtelseavtal.

Skatteverket har lagt ut tre skrivelser om vindkraftsel på hemsidan - om överskottsel i juni 2005 och om vindkraftskooperativen och vad som menas med "leverans" i oktober 2008.

Om någon vecka väntas det komma svar på hur Skatteverket anser att fastighetsförvaltare, till exempel bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, ska hantera energiskatten.

Köp din egen el för 0,58 öre/kWh

* 1 andel kostar hos O2 Vindel 6 200 kronor och ger rätt att köpa 1 000 kWh till självkostnadspriset 13 öre plus energiskatt och moms, vilket summerar till 57,9 öre.

* Det är cirka hälften av vad det kostar på marknaden just nu och ger besparingar på flera tusen kronor per år.

* Man kan köpa hur många andelar som helst upp till vad som motsvarar fyra femtedelar av den privata årsförbrukningen.

* O2 Vindel är en privatägd företagskoncern där Linda Magnusson är vd.Köp din egen el - för 58 kr/kWh