Öppen asfalt halverar bullret från trafiken

2005-02-25 11:11  
Ny asfalt ger tystare vägar

Med en ny typ av öppen asfaltbeläggning kan trafikbuller nästan halveras. Det visar vägtester som Skanska gör i Sverige. Den öppna asfalten släpper igenom vatten och minskar då också risk för vattenplaning och försämrad sikt. Men den är mycket dyrare än konventionell asfalt.

Grafik - se nedan.
På E18 mellan Bro och Bålsta utanför Stockholm finns sedan två år tillbaka en 1 800 meter lång sträcka där olika typer av asfaltbeläggning testas ur främst ljudsynpunkt.

Det är inte motorn eller vindbruset som ger det mesta av bullerstörningarna från trafiken utan det ljud som uppstår när hjulen rullar mot vägen.

Trafikbullret vid E18 kan uppgå till 90 decibel, vilket är högt. Som jämförelse kan ljudet från en tryckluftskompressor uppgå till 75 decibel.
 
Sammanpressad luft ger buller
Dagens asfaltbeläggningar är relativt tät. Det gör att luften under bildäcket trycks samman och pressas ut vid sidorna; en irriterande bullermatta bildas.

Den nya typen av bullerdämpande dränbeläggning har mer hålrum. Det gör att luft och vatten kan passera genom beläggningen. Den ljudbildande luftbubbla som bildas av däcket trycks då i stället ut genom beläggningen.

Den öppna, och därmed bullerdämpande, asfalten har upp till 25 procent hålrum mot två-fyra procent i vanlig asfalt.

Roger Nilsson
- Som mest minskar ljudet med nio decibel jämfört med vanlig asfalt. Det upplevs i allmänhet som en halvering, säger forskningsledaren Roger Nilsson på Skanska.

Hemligheten är två lager asfalt
Bäst resultat har nåtts med två lager öppen asfalt, varav det över lagret har något mindre hålrum än det undre. Det görs för att öka den akustiska beständigheten. För tyvärr så är vare sig reduktionen av ljud eller vattengenomsläppligheten beständig.

Nötningen av trafiken, inte minst av dubbdäcken, gör att beläggningen sätter igen och blir allt tätare. Efter cirka sju år måste det övre lagret göras om. Beläggning med två lager öppen asfalt bedöms få en akustisk livslängd på 14 år.

Skattesubventioner i Holland
Den här typen av asfaltbeläggning är mer vanlig utanför Norden. I Holland subventionerar staten beläggningen för att minska trafikbullret. Den är avsevärt dyrare än vanlig beläggning, uppskattningsvis 20-30 procent dyrare.

- Men det har gjorts livskostnadsanalyser som visar att ljuddämpande asfaltbeläggning blir billigare än andra åtgärder som bullerdämpande husfasader, fönster och bullerplank, säger Roger Nilsson.

Svenska dubbdäck ställer till problem
Nordiska vinterförhållanden och dubbdäcken gör att det inte går att använda samma typ av asfaltbetong som holländarna gör. Det är anledningen till att Skanska i samarbete med Vägverket nu håller på att testa öppna beläggningstyper som passar nordiska förhållanden bättre.

Det gäller bland annat val av stenmaterial och bindemedel. Oljebolaget Nynäs har utvecklat ett extra starkt bindemedel för att hålla ihop den öppna beläggningen.

Testerna i Sverige är en del i ett EU-projekt, kallat Silvia, med 15 deltagande företag och myndigheter i elva länder med syfte att bland annat reducera buller. Silvia är en förkortning av Silenda Via, latin för tyst väg.

Lars Eriksson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt