Teknikhistoria

Teknikhistoria

Lödkolven får lodet att flyta

TEKNIKHISTORIA. På 1800-talet blev lödkolven elektrisk. Men då var lödningstekniken redan 5 000 år gammal.