33-listan

33-listan

”Stor uppgång för artificiell intelligens”

Hur står det till med startup-Sverige. Ny Teknik frågade tre inkubatorer.1. Viktigaste startuptrenderna just nu?2. Är ansökningstrycket högt hos er?3. Hur är det med tillgång på kapital på uppstartsföretag i er stad?

33-listan

Statliga miljoner till smart svensk dusch

Orbital Systems har utvecklat en energi- och vattensnål dusch – en innovation som gett dem platser på 33-listan två år i rad. Nu investerar Energimyndigheten 22 miljoner i systemet.