Industri

Krisen hann före isländska askan

Det isländska vulkanutbrottet satte stopp för Europas flygtrafik. Men de svenska storföretagen påverkades knappt, eftersom de redan hade skurit ner på resandet. Foto: Mario Vedder, Brynjar Gauti, Thibault Camus/AP Photo
Det isländska vulkanutbrottet satte stopp för Europas flygtrafik. Men de svenska storföretagen påverkades knappt, eftersom de redan hade skurit ner på resandet. Foto: Mario Vedder, Brynjar Gauti, Thibault Camus/AP Photo

De isländska askmolnen har lamslagit flyget i veckor. Men svenska storföretag påverkades bara marginellt - tack vare finanskrisen.

Publicerad

<p>Nästan samtliga svenska storföretag drog förra året ned resandet till en miniminivå. SKF, Ericsson, Volvo och många andra storföretag har ersatt en stor del av resandet med telefon- och videokonferenser. </p> <p>När askmolnet från Eyjafjallajökull slog ut den europeiska flygtrafiken var det därför i högre grad turisterna som drabbades.</p> <p>Volvo Cars tvärbromsade resandet redan 2008 och tillät bara så kallade företagskritiska resor.</p> <p>- Askmolnet påverkade oss inte särskilt mycket, säger presschefen Per-Åke Fröberg. </p> <p>Samma svar ger de flesta andra företag som Ny Teknik har varit i kontakt med. De som trots allt strandsattes utomlands kunde oftast arbeta på företagets dotterbolag eller kontor - eller på hotellrummet.</p> <p>Ett av de företag som metodiskt ersatt resandet med videokonferenser är SKF, som har över 60 anläggningar för videokonferenser världen över.</p> <p>Avdelningen för process- och tillverkningsrelaterad forskning blev för två och ett halvt år sedan något av ett pilotprojekt. Man har cirka 75 anställda, de flesta i Göteborg samt några i Holland, Italien och Österrike. Man har dels en fast videoanläggning, dels en bärbar. I början hade man en videokonferens i veckan. Nu är det i snitt två om dagen.</p> <p>- Vi kan involvera fler människor med rätt kompetens, säger Ulf Sjöblom, chef för utveckling av tillverkningsprocesser.</p> <p>Tidigare skickade man kanske en eller två specialister till en konferens. I dag kan många fler delta. Det gör att fler involveras och får kunskap om olika projekt.</p> <p>- Att resa i två dagar för ett möte på två timmar är något som man ska undvika. Lean och waste är vanliga ord i produktionen, men waste är det mycket av när man är ute och reser, anser Ulf Sjöblom.</p> <p>En annan fördel är att utvecklingstakten kan skruvas upp. Långa månatliga projektmöten har till stor del ersattas av kortare möten en gång </p> <p>i veckan.</p> <p>En nackdel med videokonferenser i multinationella företag är de olika tidszonerna.</p> <p>- När vi har videokonferenser med USA kan man nästan se att de har pyjamas under kavajen, då är det lokal tid tre eller fyra på morgonen.</p>

Hur berördes ert företag av flygstoppet?

Även finländska ståljätten Ruukki, med 11 500 anställda i 27 länder, har sparat pengar och undvikit askmoln genom att minska resandet.

Men i stället för videokonferenser använder man Microsofts mötesverktyg Live Meeting. Det har enligt företaget minskat resbudgeten med 50 miljoner kronor.

- Beträffande godstransporter sker mindre än 5 procent av våra frakter via flyg ut ur Europa, så vi har haft en begränsad påverkan, Ingalill Östman, informationsdirektör, SKF.

- Verksamheten påverkades inte i större utsträckning. Vi hade redan fått in kulturen med fler videomöten, Christine Gunnarsson, presschef, ABB.

- Vi påverkades bara marginellt. Men vi hade också en otrolig tur. 16 april, när askmolnet var som tätast, hade vi en sedan länge planerad webbkonferens för internationell press med 200 deltagare. Det var första gången vi gjorde så, i stället för att ha en aktivitet på plats i Södertälje, Hans-Åke Danielsson, presschef, Scania.