Övriga nyheter

Fortsatt trögt för ny vindkraft

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Under fjärde kvartalet 2015 halverades beställningarna på nya vindkraftverk jämför med ett år tidigare. Det ovanligt låga elpriset är en förklaring.

Publicerad

Utbyggnaden av vindkraft har bromsat in. Under det fjärde kvartalet 2015 beställdes vindkraftverk motsvarande 49 MW. Det är mindre än hälften jämfört med samma period 2014 då beställningarna uppgick till 115 MW enligt den senaste kvartalssammanställningen från branschorganisationen Svensk vindenergi.

– Dagens situation med mycket låga priser på både el och elcertifikat är förödande mot lönsamheten i befintliga investeringar, men gör det även svårt för nya, säger Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi.

Även de låga priserna på kol och olja påverkar investeringsviljan.

De senaste fyra åren har vindkraftens årsproduktion ökat från 7,1 TWh till 16,6 TWh, men nu avtar utbyggnadstakten enligt Svensk vindenergis prognos. Till slutet av 2019 kommer årsproduktionen att uppgå till 19,4 TWh.

Gilla Ny Teknik på Facebook