Energi

Svensk vindenergi: minska överskottet av elcertifikat

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi
Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Ska Sverige nå målet 100 procent förnybar energi om 20 år måste regeringen minska överskottet av elcertifikat redan nu, skriver organisationen Svensk vindenergi i ett brev till regeringen.

Publicerad

Systemet med elcertifikat som infördes 2003 hade syftet att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion.

- Men det senaste året har investeringarna i förnybar elproduktion minskat med 50 procent, säger Charlotte Unger, vd för branschorganisationen Svensk vindenergi. Det beror dels på världsmarknadens låga energipriser, dels på ett överskott av elcertifikat.

Svensk vindenergi uppmanar nu regeringen att se över antalet elcertifikat och införa kvotjusteringar, helst varje år, så att vi inte hamnar i situationer med stora överskott, och heller inte stora underskott.

Dessutom uppmanas regeringen att införa en stoppregel för nya anläggningar som producerar förnybar el så att ett överskott inte uppstår.

Läs brevet till regeringen från Svensk vindenergi här.