Energi

Genombrott i Lysekil - första vågkraften till elnätet

Strax före jul sjösattes det 120 ton tunga undervattensställverket. Foto: Seabased
Strax före jul sjösattes det 120 ton tunga undervattensställverket. Foto: Seabased
De första vågkraftaggregaten från Seabased är nu inkopplade till det lokala elnätet. Foto: Fortum
De första vågkraftaggregaten från Seabased är nu inkopplade till det lokala elnätet. Foto: Fortum
Illustration av vågrkaftverket under ytan. Foto: Seabased
Illustration av vågrkaftverket under ytan. Foto: Seabased

För första gången har el från vågkraft kopplats in på det svenska elnätet. "Ett genombrott", säger Mats Leijon, vd för Seabased som står bakom tekniken.

Publicerad

Sedan förra veckan levererar de första vågkraftbojarna vid Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil el till det lokala elnätet. Det rör sig än så länge om ett fåtal vågkraftsbojar som driver generatorer som står på havsbotten.

Mats Leijon, professor och sedan 2014 vd för Seabased, talar om ett genombrott för tekniken som han och hans medarbetare utvecklat under 15 års tid.

– Det har varit en tuff resa men nu har vi visat att systemet fungerar. Det ser positivt ut, säger han.

Bojarna har en diameter på sju meter och är kopplade till linjärgeneratorer, utvecklade av Seabased. Generatorerna är i sin tur anslutna till ett undervattensställverk som placerades på havsbotten strax före jul.

Nu ska systemet provköras och utökas med fler bojar. Hur snabbt utbyggnaden går beror på resultatet av provkörningarna och vädret.

Fortum, som driver vågkraftparken, har tidigare meddelat att aggregat motsvarande 1 MW ska installeras i en första fas. Jämfört med de ursprungliga planerna är utbyggnaden försenad. Risto Andsten, chef Fortum Renewables är i dag försiktig med att uttala sig om utbyggnadstakten.

– Vi vill först se hur bra det fungerar innan vi fundera på hur vi går vidare, säger han.

På sikt ser han en stor potential för vågkraft.

– Men hur stor är för tidigt att säga. Vi befinner oss fortfarande i utvecklingsfasen.

Företaget Seabased grundades 2001 som en avknoppning från forskningen inom förnybar elenergiomvandling vid Uppsala universitet under ledning av Mats Leijon. Företaget har också en fabrik i Lysekil med ett 50-tal anställda.

Enligt Mats Leijon finns ett stort internationellt intresse för tekniken.

– Vi jobbar med ett stort antal projekt och jag förväntar mig flera beställningar i år. Både när det gäller utveckling och pris ligger vi steget före.