Energi

Rekordhöga utsläpp i energisektorn

Förra året ökade växthusutsläppen i energisektorn, enligt IEA. Trots ökning av sol- och vindkraft. Foto: TT
Förra året ökade växthusutsläppen i energisektorn, enligt IEA. Trots ökning av sol- och vindkraft. Foto: TT

Trots att sol- och vindkraft blir allt vanligare så räcker det inte till för att möta den globala efterfrågan på energin. Förra året ökade växthusutsläppen i sektorn, enligt IEA.

Publicerad

Energisektorns utsläpp av växthusgaser ökade med 2,3 procent 2018, enligt en rapport från Internationella energirådet (IEA). Fortfarande är kolkraftverk den stora utsläppsboven, och stod för 30 procent av utsläppen i energisektorn.

Nästan en femtedel av den globala energiåtgången kom från uppvärmning eller kylning av bostäder och andra lokaler, som ökade kraftigt i takt med att temperaturerna nådde rekordnivåer på flera håll.

”Extraordinär ökning”

Utbyggnaden av förnyelsebara energikällorna, som vattenkraft, vindkraft och solkraft, räckte inte till för att täcka den ökade efterfrågan. 70 procent av ökningen täcktes i stället av fossila bränslen, främst naturgas.

"Vi har sett en extraordinär ökning av efterfrågan på energi globalt, ökningen är den högsta det här decenniet", säger IEA:s chef Fatih Birol i ett pressmeddelande.

Ändå byggs det vindkraftverk och solpaneler för fullt i världen. Solkraften ökade med 31 procent förra året, och vindkraften ökade med 12 procent. Kina går i bräschen och adderade 182 terawattimmar från förnyelsebara energikällor förra året, 40 procent av tillväxten i världen.

Men totalt måste användandet av förnybara källor öka mycket snabbare för att möta klimatmålen, konstaterar IEA.