Energi

USA och Kina avgör

världens klimatfråga

Rajendr Pachauri
Rajendr Pachauri

Om mindre än en månad ska världens ledande länder samlas till ett toppmöte på Bali i Indonesien för att ta tag i den brännande frågan om den globala uppvärmningen. Avgörande blir hur USA och Kina ställer sig till ett bindande avtal.

Publicerad

I helgen skrev Rajendra Pachauri, ordförande i FN:s klimatpanel IPCC, under det slutdokument om den globala uppvärmningen som vetenskapsmän och kvinnor från hela världen arbetat med i flera år.

IPCC-dokumentet ska ligga till grund för toppmötet på Bali om det globala klimathotet och vara utgångspunkten för den globala överenskommelse om att bromsa utsläppen av koldixiod i atmotsfären som ska ta över efter det så kallade Kyotoprotokollet, som löper ut 2012.

IPCC:s slutrapport är en flera tusen sidor tjock sammanfattning av de tre tidigare rapporterna och formuleringarna har stötts och blötts under en veckas arbete i spanska Valencia. I lördags presenterades slutdokumentet, som kokats ned till en 23-sidig sammanfattning, som finns tillgänglig på IPCC:s hemsida.

För sitt arbete med att kartlägga den globala uppvärmningens utbredning och konsekvenser fick IPCC Nobels fredpris tillsammans med den amerikanske miljöaktivisten Al Gore, tidigare vicepresident under Bill Clinton.

Men IPCC-rapporterna är omdiskuterade. Alla håller inte med om slutsatserna. Framför allt finns det tveksamhet hos de två största utsläppsländerna USA och Kina, som inte har skrivit på Kyotoprotokollet.

I Valencia uttryckte USA-delegationen skepsism mot IPCC-rapportens slutsatser och menade att det fortfarande råder oklarhet kring klimatförändringarna.

- De vetenskapliga förklaringarna saknas, sade Jim Connagughton, en av president Bush rådgivare i klimatfrågor efter mötet, enligt SR Ekots rapportering.

Men samtidigt talade han om snabb handling.

- Vi är ense med andra G8-ledare om att frågan kräver akuta åtgärder.