Fordon

Skärmar kan minska t-baneträngsel

Med hjälp av skärmar som visade hur passagerarna var fördelade i nästkommande tåg kunde trängseln minskas. Foto: Peter Larsson
Med hjälp av skärmar som visade hur passagerarna var fördelade i nästkommande tåg kunde trängseln minskas. Foto: Peter Larsson
Med hjälp av skärmar som visade hur passagerarna var fördelade i nästkommande tåg kunde trängseln minskas. Foto: Peter Larsson
Med hjälp av skärmar som visade hur passagerarna var fördelade i nästkommande tåg kunde trängseln minskas. Foto: Peter Larsson
Yixhou Zhang. Foto: Peter Larsson
Yixhou Zhang. Foto: Peter Larsson

Resenärerna sprider ut sig mer i tunnelbanetåget om skärmar visar hur trångt det är i nästkommande tåg. Det visar en studie vid KTH.

Publicerad

I maj i år genomförde Yizhou Zhang sin studie vid tunnelbanestationen Tekniska högskolan i Stockholm. Resenärerna fick då information om hur passagerarna var fördelade i nästkommande tåg via en talad röst i högtalare och visuellt via en skärm.

Informationen gavs i god tid innan nästa tåg skulle anlända. Syftet var att få människor att röra sig längs perrongen för att välja en vagn med färre passagerare.

- De studier jag har gjort berättar att 25 procent av resenärerna ändrar sitt beteende efter att de har sett och hört information om hur trängseln ser ut i inkommande tunnelbanetåg, säger Yizhou Zhang i ett pressmeddelande.

Antalet resenärer i sista tunnelbanevagnen ökade med åtta procent efter att trängselinformationen hade getts. Antalet resenärer i första och mittersta vagnen minskade med fyra procent vardera.

De nyare tunnelbanetågen har sensorer som berättar hur mycket last de har och det är den informationen som Yizhou Zhang har använt sig av för att kunna ange hur trängseln ser ut.

Förutom vinsten att resenärerna slipper stå och trängas i tunnelbanevagnarna pekar Yizhou Zhangs arbete på flera andra positiva effekter, enligt KTH. Till exempel går det snabbare att kliva av och på tunnelbanan och trafiken blir mer effektiv.

Studien gjordes inom ramen för ett examensarbete vid avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik.

Gilla Ny Teknik på Facebook