Industri

Se hjärtat slå utanför kroppen

Foto: TransMedics
Foto: TransMedics

Fler hjärtan kan användas för transplantationer om det kan hållas vid liv utanför kroppen. Genom att placera det i en upplivningsbox kan 15-30 procent fler hjärtan doneras.

Publicerad

Boxen är utvecklad av det amerikanska företaget Transmedics. Det donerade hjärtat hålls vid liv med hjälp av syresatt blod med tillsatta näringsämnen som pumpas genom hjärtat under trasporten till patienten som ska få ett nytt hjärta.

Det tillåter att det går längre tid mellan donator och patient. Tidningen Technology Review rapporterar om minst 15 lyckade transplantationer med tekniken i Storbritannien och i Australien. Tekniken innebär att antalet hjärtan för donationer kan ökas med 15-20 procent.

Traditionellt kyls donerade organ ner inför en transplantation. Men flera mindre företag utvecklar teknik där organen istället hålls vid liv utanför kroppen.

Ny Teknik har till exempel tidigare berättat om svenska Vitrolifes system för att hålla lungor vid liv.

Se tekniken demonstrerad här:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j9_7jjUoMpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>