Fordon

Lista: Snöskottarrobot och geofencing – här är Trafikverkets framtidsplan

Om Trafikverket får igenom sin plan så kan snöplogningen i framtiden göras av robotar. Foto: TT
Om Trafikverket får igenom sin plan så kan snöplogningen i framtiden göras av robotar. Foto: TT

Elbilar i bussfilen, egna körfält för självkörande lastbilar och snöskottande robot för cykelvägar. Trafikverket vill öka digitaliseringstakten och lägger nu fram en färdplan för hur det ska gå till.

Publicerad

I färdplanen finns 20 förslag till åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Flera av dem har luftats tidigare men nu finns de alltså samlade som konkreta förslag med målet att vara genomförda inom fem år. Här är de fem mest iögonfallande punkterna.

1. Geofencing i urbana miljözoner

Möjligeten att införa miljözoner där till exempel bara elbilar får köra finns redan. Men det är svårt att se till så att reglerna efterlevs. Kommuner föreslås därför få möjlighet att införa så kallad geofenccing, digitala staket. Tekniken gör det omöjligt för utpekade fordon att köra in ett visst område. Dessutom blir det enklare att skapa dynamiska miljözoner som beror på vilken grad av skadliga luftföroreningar som finns för stunden. Geofencing föreslås även som ett sätt att styra trafiken mer generellt, till exempel för ökad framkomlighet

2. Gröna körfält

I Norge har elbilar haft tillgång till bussfiler som ett sätt att öka suget efter den lokalt utsläppsfria drivlinan. Samma åtgärd föreslås nu även i Sverige. De fordon som Trafikverket främst pekar ut är dock näringslivstransporter med fossilfri drivlina. Om kapaciteten räcker till kan även personbilar inkluderas.

3. Självkörande fordon får egen fil

Självkörande fordons potential är stor. Men i dagsläget är tekniken alltför omogen och hastigheten måste hållas låg. Samtidigt behöver tekniken testas på allmän väg. Detta riskerar att leda till kapacitetsförluster under övergångsperioden. Förslaget är därför att skapa dedikerade körfält för automatiserade fordon på statliga vägnät med överkapacitet.

4. Snöskottande robot för cykelvägar

Cykeln pekas ut som en viktig del i omställningen till ett hållbart transportsystem. Men då måste cykelbanorna underhållas bättre, särskilt på vintern. Förslaget är därför att i ett pilotprojekt låta en robot sköta underhållet på en lämplig sträcka i det statliga  cykelvägnätet.

5. Självkörande buss på landsväg

Det har redan rullat flera självkörande bussar på försök i Sverige. Men hittills bara i städer. Trafikverket ser att tekniken har potential att höja tillgängligheten även på landsbygden. Därför föreslås ett pilotprojekt där en fullstor, hellt eller delvis automatiserad buss, ska framföras i normal hastighet mellan två punkter i det statliga landsvägsnätet.

Målet är att färdplanen ska genomföras inom fem år. Huvuddelen av åtgärderna finansieras av myndighetens ordinarie anslag.