Energi

Timbro svär i miljökyrkan

”En grön bubbla med svenska hushållspengar”. Så beskriver organisationen Timbro den svenska vindkraftssatsningen som kommer att kosta svenska hushåll 215 miljarder kronor.

Publicerad

- Vindkraftsutbyggnaden riskerar att bli en grön bubbla med svenska hushållpengar som riskkapital, skriver Per Nilsson och Lydia Wåhlsten på Timbro i rapporten ”Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”.

I den 40-sidiga rapporten, som publiceras idag torsdag, granskar de effekten av regeringens målsättning att vindkraften ska byggas ut så att den producerar 30 TWh el per år till 2020.

30 TWh vindkraftsel är mycket.

Det motsvarar nästan hälften av den totala svenska vattenkraftsproduktionen, som under ett normalår uppgår till cirka 65 TWh, som i sin tur svarar för nästan hälften av hela den svenska elproduktionen.

Men el från vindkraft är dyrare att producera än el från vattenkraftverk och kärnkraftverk.

För att vindkraftsproducenterna ska kunna räkna hem investeringen får de ersättning genom så kallade gröna elcertifikat.

Den ersättningen betalas av alla elkonsumenter genom högre pris på all el.

Timbroförfattarnas kritik mot utbyggnaden är att den är subventionerad direkt av de svenska hushållen.

Hade staten stått för finansieringen av vindkraftsutbyggnaden hade regeringen varit tvungen att räkna in vindkraften i budgeten och satsningen hade då behövt ställas mot övriga utgifter.

- För 215 miljarder kronor hade man fått många jobbskatteavdrag eller stora satsningar på välfärden. I valet mellan vindkraft och sådana satsningar hade vindkraften sannolikt varit mer ifrågasatt, skriver rapportförfattarna i ett debattinlägg på SvD Opinion i dag.

De menar att mer vindkraft i Sverige varken leder till lägre utsläpp av växthusgaser eller att vindkraften behövs för att Sveriges ska nå EU:s klimatmål om att 50 procent av energiproduktikonen ska vara förnyelsebar.

För det första är Sveriges elsystem redan nu så gott som fritt från koldioxidutsläpp tack vare vattenkraft och kärnkraft.

För det andra är det rent praktiskt inte möjligt att öka andelen vindkraft eftersom den kräver att det finns reglerkraft som kan gå in när det inte blåser. Bygger man ut vindkraften måste också vattenkraften byggas ut, hävdar Timbrorapporten.

Timbrorapporten har redan fått massiv kritik från Miljöpartiet, som anser att vindkraftsutbyggnaden är nödvändig och att den kommer att leda till lägre elpriser.

Miljöpartiet energipolitiska talesperson Lise Nordin har skrivit en debattartikel på Ny Teknik Debatt. Läs den här.

Det har också på torsdagsförmiddgen skapats en Facebookgrupp under namnet Vindkraftens verkliga kostnad. Vid 12-tiden hade den 53 medlemmar.