Oljans hjärta satsar fossilfritt

2016-04-11 08:26  
Foto: Pixabay

Texas är hjärtat i USA:s oljeindustri. Men nu satsar delstaten allt mer på fossilfri sol- och vindkraft.

Republikanska Georgetown ska nästa år helt drivas av förnybar energi. Det blir helt enkelt billigare.

– Det kanske blir nytt rekord i dag, säger Jim Briggs, medan både slipsen med Texastryck och några hårstrimmor rör sig med den starka vinden.

Här i Georgetown råder en lugn småstadskänsla. Torget har utsetts till Texas vackraste. Både nationens och delstatens flagga vajar ovanför kommunhuset. Jim Briggs är chef för stadens samhällsservice, och rekordet han syftar på är hur mycket vindkraft som produceras under ett dygn.

Georgetown ska nästa år sälla sig till en liten skara av städer i USA att helt drivas av förnybar energi. Detta trots att staden ligger mitt i Texas, hjärtat i landets oljeindustri.

Delstaten har även USA:s största produktion av fossil naturgas.

Det är en knapp halvtimme med bil till progressiva Austin. Men Georgetown är ett starkt republikanskt fäste. 63 procent av väljarna identifierar sig med partiet och en stor andel är Tea Party-anhängare. Många ledande republikanska politiker, både nationellt och i Texas, ifrågasätter ett samband mellan klimatförändringarna och utsläpp från fossila bränslen Texas senator, presidentaspiranten Ted Cruz, är en av dem.

En övergång till förnybart med hänvisning till klimathotet är kort sagt inget man vinner särskilt många röster på här.

I Georgetown är omställningen i stället en plånboksfråga.

– Det är ett ekonomiskt ställningstagande i betydligt högre grad än ett miljöhänsynstagande. Det var viktigt att kunna visa att det var ett affärsmässigt beslut, det var ett krav från Tea Party-anhängarna, säger Jim Briggs, som fått finna sig i att kallas både Al Gore-kopia och trädkramare efter beslutet.

I dag kommer 90 procent av Georgetowns el från vindkraft och resten från naturgas. Nästa år ska gasen bytas ut mot sol. Vindkraft växer stadigt i Texas, förra året var andelen av den totala elproduktionen 11,7 procent, för första gången högre än kärnkraft. Över 10 000 vindkraftverk snurrar ihärdigt över slätterna i nordvästra Texas.

Texas kan ha störst potential bland USA:s delstater för solenergi, tack vare den stora ytan och den starka instrålningen. Industrin har dock inte stöttats i samma utsträckning som i andra delstater vilket gett en lång startsträcka. Men i år väntar sig många en boom.

Det lokala styret i Georgetown säger sig ha lagt den nationella politiken åt sidan för att bara se till sina 55 000 invånares bästa. Genom att satsa helt på förnybart vill man skydda sina invånare från fossila bränsleprisers berg-och-dal-banor. Man slipper oroa sig för att framtida regleringar gällande luftföroreningar eller hanteringen av kärnbränsle ska innebära prischocker.

Naturgas är stort i Texas, men inte minst efter den klassiska tv-serien "Dallas" förknippas delstaten fortfarande främst med olja. Ingenstans borras det mer än i Eagle Ford-regionen, två timmar söder om Georgetown. Här finns enorma fyndigheter av skifferolja, och med hjälp av hydraulisk spräckning ("fracking") ökade utvinningen snabbt under några år. Spräckning är omdiskuterat ur miljösynpunkt, samtidigt som de låga världsmarknadspriserna på olja gör det svårt att få lönsamhet i den dyra tekniken.

En bit utanför Karnes City, en av huvudorterna i Eagle Ford-regionen, har stora naturområden avverkats men flera år senare är de ännu obebyggda. Motellrum och arbetarbostäder står tomma på väg in mot centrum.

Näst efter Alaska är Texas USA:s största delstat, och många områden har varken olja eller gas. Marken är torr och passar heller inte särskilt bra som betesmark.

– Vindturbinerna har blivit många människors oljekälla. En hel del markägare har gott om mark men ont om pengar, för dem kan vindkraften bli en räddning. Många ser det som ett enkelt sätt att använda marken, säger Jim Briggs.

Många städer i Texas har helt avreglerade elmarknader och invånarna tecknar egna avtal med privata elbolag. I Georgetown har staden i stället monopol och det är stadens avtal med de privata aktörerna som avgör vad invånarna betalar.

Vindkraften kommer i dag från en vindpark utanför Amarillo i norra Texas. För den framtida solenergin har Georgetown skrivit kontrakt med operatören Sun Edison, vem som ska hålla i den satsningen är just nu dock oklart sedan Sun Edison fått stora ekonomiska problem.

Det finns ett fåtal andra städer i USA som redan gått över till 100 procent förnybart. Bland dem är särskilt Burlington, Vermont, omtalat nu, eftersom presidentaspiranten Bernie Sanders länge var borgmästare där.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer