Tekniknyheter

KTH utreder forskares bisysslor

Peter Gudmundsons beslut att dela ut en erinran till professorn är ovanligt för rektorn. ”Det händer kanske vartannat år. Det här är ett sällsynt fall, men ganska allvarligt”, förklarar han. Foto: Jörgen Appelgren
Peter Gudmundsons beslut att dela ut en erinran till professorn är ovanligt för rektorn. ”Det händer kanske vartannat år. Det här är ett sällsynt fall, men ganska allvarligt”, förklarar han. Foto: Jörgen Appelgren
Foto: KTH
Foto: KTH

Internrevisorerna ska se över hur bisysslor godkänns på KTH. Rektor Peter Gudmundson vill att de har särskilt fokus på Skolan för bioteknologi.

Publicerad

– Jag har fullt förtroende för att man sköter sina bisysslor här på KTH på ett bra sätt, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Men efter fallet med Spatial Transcriptomics AB, som är beskrivet här intill, väljer han ändå att koppla in universitetets internrevisorer.

De får i uppdrag att se över hanteringen av bisysslor på hela KTH. Universitetets anställda ska anmäla och redovisa bisysslor till prefekt eller skolchefer. Cheferna ska sedan godkänna bisysslan.

– Och om det finns anledning kommer universitetet därefter att se över rutinerna för denna hantering, säger Peter Gudmundson.

Läs mer:

Han berättar att internrevisorerna speciellt ska granska hanteringen på Skolan för bioteknologi, där KTH:s genteknikforskning bedrivs på centret Science for Life Laboratory i Solna.

– Eftersom det aktuella ärendet finns på den skolan vill vi speciellt se över hanteringen där, säger han.

– Det är bra att man ser över rutinerna för anmälan och godkännande av bisysslor. Om rektorn anser att de inte är tillräckliga är det bra att det klargörs, säger Amelie Eriksson Karlström, dekan på Skolan för bioteknologi.

KTH:s rektor tar sällan beslut om att utdela en erinran.

– Det är ett sällsynt fall, men ganska allvarligt, säger han.

Den aktuella tillrättavisningen kommer nu löpande att följas upp.

– Alla svar i fallet är inte är glasklara, säger Peter Gudmundson. Det finns olika bilder av vad som skett, förklarar han.

Revisorerna ska vara klara med översynen under hösten. Den 17 oktober ska resultaten redovisas för rektor och universitetsstyrelsen.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Inga bisysslor underkända i fjol

KTH är indelat i tio skolor. Skolan för bioteknologi på KTH, som omfattar ämnet genteknik, har i dag cirka 45 anställda som är professorer, lektorer eller biträdande lektorer.

2015 anmälde 14 stycken av dem olika bisysslor. Av dem hade 13 personer bisysslor som rörde företag, till exempel var de styrelseledamöter eller vetenskapliga rådgivare.

Inga bisysslor underkändes i fjol av chefen för ”Bioskolan”.