Så byggdes tunnelbanan i Stockholm

2021-04-14 16:20

Sveriges huvudstad var tidigt ute, långt före andra huvudstäder av jämförbar storlek. Från och med 50-talet var tunnelbanan en nyckelfaktor i att omvandla Stockholm till dagens glest utspridda nät av förorter och satellitstäder. Men att bygga den var långtifrån någon självklarhet.

Läs Teknikhistorias berättelse om striderna, människorna och byggtekniken som gjorde allt möjligt. Helt utan kostnad.

Teknikhistoria

Debatt