Hemkokt var apotekens medicin

2016-03-26 06:00  

TEKNIKHISTORIA. Privatiseringen av apoteken 2009 ledde till stor debatt. Men det var egentligen bara en tillbakagång till normalläge. Sverige har en lång tradition av enskilda apotek.

Det första apoteket grundades redan på 1500-talet. Det var Anthonius Busenius, hovapotekare hos Johan III som 1575 fick tillåtelse att öppna ett apotek i Stockholm.

1675 fick apotekarna ensamrätt på att tillreda och sälja läkemedel. Det var något eftertraktat som långt ifrån alla lyckades få. Farmaceuter fick köa i åratal för dessa tillstånd. De enskilda apoteken hade den här rätten fram till att det statliga Apoteksbolaget bildades och tog över rättigheterna 1971.

Under århundraden tillverkades medicin lokalt ute på varje enskilt apotek. Och även om läkemedelsindustrin började ta över en mer storskalig tillverkning på 1930-talet fanns kunskapen kvar hos farmaceuterna och de fortsatte med tillverkning av mindre serier läkemedel. Det kunde vara medicin med kort hållbarhet, för små patientgrupper eller läkemedel som av annat skäl var olönsam för industrin att tillverka. Med mortel, våg och kokutrustning arbetade apotekstekniker runt om i landet vidare med småskalig tillverkning

Men den splittrade hanteringen av näringen passade inte in i ett socialdemokratiskt Sverige med kollektiva lösningar och en svensk modell under utveckling.

Tage Erlanders socialdemokratiska regering gav utredaren Rune Lönngren i uppdrag att studera ett mer enhetligt apoteksväsende. Han föreslog sex år senare ett förstatligat och sammanhållet apotek som skulle garantera en trygg, säker och effektiv läkemedelsförsörjning.

1970 blev Sverige unikt i världen med det nybildade statligt ägda Apoteksbolaget som fick monopol. Alla landets 620 fristående apotek löstes in och samlades inom staten.

Läkemedelstillverkningen effektiviserades omedelbart. Produktionen centraliserades till fyra anläggningar. I Malmö tillverkades salvor, Göteborg gjorde fasta beredningar, i Stockholm kapslar och i Umeå gjorde man sterila produkter. Med specialiseringen blev tillverkningen rationell och kvaliteten kunde kontrolleras bättre.

Men samhällsklimatet i Sverige förändrades och krav på avregleringar framfördes med allt starkare emfas.

2009 bröts monopolet och privata aktörer kan få tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva detaljhandel med läkemedel.

En rad nya apotek har sedan dess slagit upp portarna – fast den här gången utan egen läkemedelstillverkning i källaren.

Apotekets historia finns sammanställd på Apotekets nya historiska webbsidor, som tagits fram av Centrum för Näringslivshistoria. Samtliga bilder kommer från Apotekets historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fredrik Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt