ANNONS

Tekniken som revolutionerar tillverkning av stål

Stålindustrin står för 7 procent av världens koldioxidutsläpp. Och industrins i särklass största fråga handlar om hur man ska minska koldioxidutsläppen. Det kommer att krävas många innovativa lösningar för att säkra en snabbare framfart mot en hållbar industri. SSAB har, tillsammans med partners, utvecklat en teknik som möjliggör fossilfritt framtagande av stål.

Publicerad

Stål har en stor samhällsviktig funktion. När man gör stål förvandlar man i ett första steg järnmalm till järn. Detta genom att ta bort det syre som finns i malmen. Traditionellt har denna process gjorts med kol och koks i en masugn vilket resulterat i stora utsläpp av koldioxid.  

– Stål är nödvändigt för hela vårt samhälle och är ett material som kommer att behövas under lång tid framöver. Det är därför inget alternativ att sluta producera stål. Däremot kan industrin nu ställa om från att stå för en stor del av världens koldioxidutsläpp till att bli en industri som bidrar till ett hållbart klimat, säger Martin Pei, Executive Vice President & CTO på SSAB.

Martin Pei.
Martin Pei.

Stålproduktion fri från CO2  

SSAB tar just nu stora krafttag för att möta de utmaningar stålindustrin, liksom världen, står inför. Som ett led i att ta bort koldioxidutsläppen i ståltillverkningsprocessen och därmed kraftigt minska sitt avtryck på miljön har de utvecklat HYBRIT-tekniken tillsammans med partners.  

– Med HYBRIT-tekniken kommer steget där syre avlägsnas från malm att göras med hjälp av vätgas i en så kallad direktreduktionsreaktor. Biprodukten av denna process är vatten, istället för koldioxid. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt. Vi har en plan om att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen. I det arbetet kommer den här tekniken att vara avgörande, säger Martin Pei.
Läs mer om SSAB:s arbete för fossilfritt stål.

SSAB med partners har lämnat in en patentansökan för tekniken, vilket innebär att den kommer att bli offentlig. Genom att dela sin kunskap med andra, kan omställningen inte bara möjliggöras men också påskyndas.

HYBRIT-tekniken skapar fossilfritt stål med vatten som enda biprodukt. Vattnet i sin tur återanvänds till att producera väte. Men SSAB har även buteljerat en viss del av vattnet. Något de kallar Pure Waste.

– Vi ville på ett enkelt sätt visa på den faktiska skillnad det innebär att använda sig av HYBRIT-tekniken. Poängen är att biprodukten nu är vatten istället för koldioxid. Pure Waste är en symbol för den stora förändring HYBRIT medför, säger Pei.

Fossilfritt stål.
Fossilfritt stål.

“Jag hoppas att alla som köper stål ställer krav på sina leverantörer”  

Att SSAB:s teknik har stora möjligheter att revolutionera stålproduktion råder det inga tvivel om. Tekniker som denna och ett aktivt arbeta för att implementera nya lösningar i sin produktion kommer vara avgörande för industrins omställning.   

– Vi vill inspirera och stödja andra stålproducenter i deras resa mot minskade koldioxidutsläpp och hoppas att HYBRIT ska bli en attraktiv teknik för dem att använda sig av i sin omställning, säger Pei.

Läs mer om Pure Waste här.