Energi

Teknikbarometern: - Nu börjar lågkonjunkturen!

Anders Rune, Teknikföretagen.
Anders Rune, Teknikföretagen.

Teknikföretagens konjunkturbarometer rapporterar kraftiga fall i orderingången för svensk industri.<br></br> - Nu börjar lågkonjunkturen, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Publicerad

Han säger att bilden är entydig – entydigt nedåtriktad. Den svenska industrin möter nu ett orderfall på bred front.

Det började med minskad orderingång för bilindustrin under andra kvartalet och fortsatte med bilindustrins underleverantörer. Nu har nedgången drabbat alla branscher.

- Det har gått från en inbromsning till en direkt nedgång, säger Anders Rune i en filmad intervju på Teknikföretagens hemsida.

Fallet i orderingången ger redan nu utslag i efterfrågan på arbetskraft.

I den förra barometern rapporterade en tredjedel av företagen att de hade brist på yrkesarbetare.

Nu är det bara en fjärdedel som har brist på arbetskraft. Det är samma nivå som förr två år sedan när konjunkturuppgången bara kommit halvvägs.

Se den filmade intervjun med Anders Rune här.