Industri

”Rätt vaccinera trots risk för narkolepsi”

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Svininfluensavaccinet Pandemrix ökade verkligen risken för narkolepsi hos barn och unga. Det slår Läkemedelsverket nu fast i en jättestudie. Men det var rätt att vaccinera, anser verket.

Publicerad

Den stora registerstudien som verket presenterar i dag visar också på en riskökning bland unga vuxna.

Detta är den största undersökningen hittills om kopplingen mellan narkolepsi och svininfluensa-vaccinet Pandemrix. 3,3 miljoner vaccinerade svenskar har jämförts med 2,5 miljoner som valde att inte vaccinera sig.

För människor som är 20 år eller yngre bekräftar studien den ökade risk för narkolepsi som även tidigare studier har visat.

– Vi kan se att över studieperioden har vi 126 fall av de vaccinerade som har fått narkolepsi. Bland ovaccinerade har vi 20 fall. Vi talar om en trefaldigt ökad risk, som är säkerställd, säger Ingemar Persson, professor och huvudansvarig för studien, vid presskonferensen där studien presenteras.

Trots narkolepsin försvarar Ingemar Persson massvaccineringen.

– När vi stod i den situationen fanns ett ansvar att ta ett beslut att skydda befolkningen. Narkolepsi-problemet kom som en total överraskning och eftersom det är en så ovanlig sjukdom var det heller inget vi hade kunnat ta reda på innan.

Risken att drabbas av narkolepsi av Pandemrix avtar med stigande ålder, visar studien. Störst risk att drabbas hade barn och ungdomar, där risken var tre gånger så hög jämfört med ovaccinerade.

Även bland dem som är mellan 21 och 30 år finns en riskökning, om än lägre; en fördubbling jämfört med ovaccinerade. För personer över 40 fanns nästan ingen riskökning alls.

Däremot kan studien inte visa på riskökningar för ett flera andra neurologiska och autoimmuna sjukdomar, som multipel skleros (MS), ansiktsförlamning, diabetes, epilepsi eller ledgångsreumatism.

– Det är mycket svårt att dra en slutsats om orsaksamband. Vi kan inte utesluta ett samband, men i så fall är påverkan mycket liten, säger Ingemar Persson om de sjukdomar utöver narkolepsi som studien har tittat på.

Trots studiens storlek finns inte hela befolkningen med. Av landets 21 regioner eller landsting är det bara sju som har registrerat de vaccinerade på så sätt att personerna kunde följas upp efteråt. Studien varade mellan 1 oktober 2009 och den sista december 2011.