Industri

Flera nya sömnsjuka barn utreds i Sverige

Flera svenskar  misstänks nu ha fått sömnsjuka av svininfluensavaccinet Pandemrix. Antalet anmälningar är uppe i 35 stycken.  I merparten av fallen gäller de barn och ungdomar som blivit sjuka.

Publicerad

Läkemedelsverket rapporterar nu 35 fall av sömnsjuka, eller narkolepsi,  bland personer som under det senaste året fått vaccin mot svininfluensa i Sverige.
Av de 35 gäller rapporterna 32 barn och unga under 18 år. Ytterligare 3 av fallen gäller vuxna.
 –Siffrorna är oroväckande eftersom de visar på en ökning av sjukdomen bland barn jämfört med normalt, säger  Ingemar Persson, professor på Läkemedelsverket.
Bland annat undersöker man där nu förekomsten av sjukdomen i Stockholms län, där 65 procent av barnen vaccinerats.
Inga barn i gruppen barn under 18 år i Stockholm blev sjuka under åren 2005 till 2009, medan sex fall rapporterats under sju månader 2010.
Två av dessa sex hade dock inte fått något svininfluensavaccin.
—Det handlar om för få fall, det går inte att dra några säkra slutsatser av siffrorna från Stockholm än så länge, konstaterar dock Ingemar Persson.
Svenska Läkemedelsverkets  pågående utredning om sömnsjukefallen samordnas med övriga EU.
England är rapportör och ansvarigt inför den Europeiska läkemedelsmyndigheten Ema , som finns i London.
Thomas Salomonsson, på Läkemedelsverket, sitter i Ema:s vetenskapliga kommitté för mediciner (CHMP) i London. I morgon onsdag ska ha ge sina europeiska kollegor en svensk lägesbeskrivning.
–Det är ett förberedande möte där vi kommer att föredra och diskutera situationen, säger han.
Thomas Salomonsson berättar att Ema bett samtliga EU-stater att rapportera misstänkta fall–  och man har också vänt sig med en liknande förfrågan till bland annat Kanada och USA, där andra svininfluensavacciner använts.
Minst 30, 8 miljoner européer har vaccinerats med Pandemrix.
–Varför vi vänt oss till USA som inte haft adjuvans ( red anm: förstärkningstillsats) i sitt vaccin är för att få en jämförelse. Vi vet ju faktiskt inte om det är vaccinet som orsakat ökningen av antalet fall av sömnsjuka,  och om det i så fall om det handlar om viruskomponenten eller adjuvansen eller om en interaktion mellan dessa två, säger Thomas Salomonsson.
Även i Finland har de misstänkta sömnsjukefallen bland barn och unga ökat de senaste veckorna och som skulle kunna bero på svininfluensavaccin. Häromdagen var man där uppe i 19 stycken.
I Sverige har man också sett en större ökning än väntat av andra neurologiska åkommor  och som kan ha samband med vaccinet, exempelvis av guillian-Barré, och som man också undersöker.
 

35 fall av sömnsjuka

I dagsläget har totalt  har 35 fall av sömnsjuka anmälts  bland personer i Sverige som fått pandemivaccinet Pandemrix, mot svininfluensa A (H1N1-2009).
Det är  11 nya fall sedan den 24 augusti, då antalet misstänkta fall uppgick till 24 stycken.
10 av de nya fallen har rapporterats av vårdpersonal  på specialistkliniker,från sömnkliniker eller kliniker för neurologiska sjukdomar.
De vårdrapporterade fallen uppgår sammantaget till s 22 stycken, mot 12 för en och en halv vecka sedan. 13 fall har anmälts av enskilda patienter.
Källa: Läkemedelsverket i Uppsala.