Industri

Fall av narkolepsi på Irland efter vaccin

Även på Irland konstateras nu ett sannolikt samband mellan vaccinet Pandemrix och sjukdomen narkolepsi. Risken att bli sjuk var 13 gånger högre bland vaccinerade barn än bland dem som inte fick sprutan.

Publicerad

En utredning från irländska läkemedelsverket visar att barn och ungdomar som fick vaccinet Pandemrix mot svininfluensa löpte större risk att få ”sömnsjukan” narkolepsi jämfört med ovaccinerade barn.

Från april 2009 till utgången av 2010 har forskare hittat 33 fall av narkolpesi på Irland. I 28 av fallen handlade det om barn och unga i åldrarna 5-19 år.

Barn som vaccinerats med Pandemrix löpte, enligt studien,  13 gånger högre risk att få sjukdomen. Det motsvarar  cirka fem fall av sjukdomen per 100 000 vaccinerade barn och unga.

Myndigheten fortsätter nu att undersöka fler fall. Det finns ytterligare 18 misstänkta insjuknanden, där fem unga har fått diagnosen narkolepsi men alla detaljer är inte klara. Dessa fem har inte hunnit att inkluderas i den nu utgivna rapporten. Läkemedelsmyndigheten på Irland utesluter inte att fler fall kan komma att dyka upp.

Flera studier kring sambandet mellan vaccinet och sjukdomen pågår nu i Sverige och Finland, där studier tidigare påvisat starka samband.