Industri

Därför höll forskarna upptäckten hemlig

Finska neurologer hemlighöll i flera månader sina misstankar om att svininfluensavaccinet Pandemrix kan ge sömnsjuka, så kallad narkolepsi.

Publicerad

I flera månader undersökte de finska neurologerna eventuella samband mellan svininfluensa, vaccineringen mot svininfluensa och sömnsjuka i Finland.
Men de undvek att meddela de misstänkta biverkningarna till myndigheterna. Det rapporterade den finska nyhetsbyrån Yles TV-nyheter på onsdagskvällen.
Enligt neurologen Markku Partinen vid Helsingfors sömnklinik höll forskarna en låg profil eftersom man först ville hinna publicera resultaten i en internationell tidskrift,
Den finska omsorgsminister Paula Risikko ska nu låta utreda om läkarna försummat sin plikt att anmäla eventuella biverkningar av vaccinet Pandemrix till ansvariga myndigheter.
Pandemrix som tillverkas av bolaget Glaxosmithkline användes i såväl Finland, Sverige och Norge — vilka alla bedrev landsomfattande vaccineringskampanjer.
I Finland har hittills 14 sjukdomsfall av sömnsjukan anmälts, vilka kan ha koppling till vaccinet.  I tisdags stoppade därför de finska myndigheter det pågående vaccineringsprogrammet.