Industri

24 svenska fall av sömnsjuka utreds

Nils Feltelius
Nils Feltelius

Antalet misstänkta fall av sömnsjuka som kan ha koppling till vaccinet mot svininfluensa växer. Enligt Läkemedelsverket finns det nu sammanlagt 24 fall i Sverige, varav 12 har anmälts av läkare.

Publicerad

Läkemedelsverket rapporterar i dag på sin hemsida att man utreder om svininfluensavaccinet kan ha orsakat 24 fall av sömnsjuka eller så kallad narkolepsi hos personer i Sverige.

Av anmälningarna kommer 12 från läkare, som ställt diagnos, men också 12 privatpersoner har anmält misstankar om snarlika symptom.

—Vi utesluter inte orsakssamband med vaccinet men en förklaring till att fallen ökar kan bero på man uppmärksammats på att symtomen kan ha koppling till vaccinet, säger docent Nils Feltelius vid Läkemedelsverket.

Sex sjukdomsfallen är anmälda av en barnneurolog och gäller unga i åldrar mellan 12 och 16 år.

Sex andra fall som anmälts av andra neurologer gäller patienter i ungefär samma ålder men där finns också barn yngre än 12 år och unga människor, äldre än 16 år.

Även bland de 12 anmälningarna från privatpersoner finns det uppgifter att unga människor blivit sjuka. I dessa fal krävs mer utredning och fastställande av diagnosen, enligt Nils Feltelius.

Han uppger att mellan 50- och 70 människor i Sverige varje år får sjukdomen narkolepsi, främst just i ung ålder.

Flera faktorer tros kunna sparka igång sjukdomsförloppet, exempelvis  influensa, infektion och stress.

Utöver de svenska misstänkta fallen finns också 14 liknande fall av narkolepsi anmälda i Finland och enstaka rapporter om sjukdomsfall i Frankrike Norge och Tyskland.

—Vi hjälper naturligtvis till i de svenska fallen men vi har lämnat över utredningarna till England som leder den pågående EU-utredningen, uppger Nils Feltelius.

När studierna och utredningarna kan vara klara, har han svårt att bedöma i dagsläget. Inte minst eftersom det krävs epidemiologiska efterforskningar kring var sjukdomen kommer och hur vanlig den är.

I Finland stoppade i tisdags myndigheterna det pågående vaccineringsprogrammet.

I Sverige avslutades kampanjen i mars i år och i nuläget förekommer vaccinationer mot svininfluensa bara sporadiskt, enligt Socialstyrelsen.

Enligt Nils Feltelius förekommer det dock en diskussion om dessa nu ska stoppas i Sverige.

Vaccinet som använts i såväl Sverige, Finland och Norge heter Pandemrix och är tillverkat av bolaget Glaxosmithkline.

Narkolepsi:

Till symptomen på sömnsjukan hör att patienten faller i en slags påtvingad oförklarlig sömn korta stunder under dagen och sover dåligt på natten, man kan också tappa muskelkontrollen och uppleva kortvarig förlamning och hallucinationer när man håller på att somna eller vakna. Sjukdomen anses obotlig men kan behandlas med uppiggande medel.