Fordon

Sverige säljer mer försvarsmateriel

Sveriges export av försvarsmateriel ökade med 22 procent förra året. Stora affärer med Thailand, USA, Norge och Saudiarabien dominerar siffrorna.

Publicerad

Totalt exporterades under 2013 materiel för 11,9 miljarder kronor. Drygt hälften av exportvärdet står EU och andra etablerade samarbetsländer för, enligt Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

En rad storaffärer, som försäljningen av JAS 39 Gripen till Thailand, marina lednings- och vapensystem till USA, stridsfordon 90 till Norge och luftburen spaningsradar till Saudiarabien präglar statistiken, påpekar ISP.

En ökning ett år säger inte så mycket eftersom stora affärer slår igenom så kraftigt, påpekar generaldirektören Christer Ahlström. 2011 var exporten nära 14 miljarder, medan den 2012 uppgick till knappt 10 miljarder.

– Runt 10 miljarder är nog att betrakta som ett normalt år, säger han.

En tendens de senaste åren är att exporten till europeiska länder har minskat på grund av de ekonomiska problemen här. Om Gripen säljs till Schweiz kommer det dock att förändras, säger Ahlström. En Gripenaffär med Brasilien skulle också få stort genomslag.

54 procent av exporten gick till EU-länder samt etablerade samarbetsländer som Kanada, Sydafrika och USA. Övriga 46 procent gick till ett 20-tal länder av vilka Indien, Saudiarabien och Thailand köpte för de största värdena.

Thailand var, i och med köpet av Jas|39 Gripen, det land till vilket Sverige exporterade till det högsta värdet, drygt 3,3 miljarder kronor.

På andra plats kommer USA med ett värde på drygt 1,2 miljarder, följt av Norge, Saudiarabien och Indien.

Bortsett från exporten till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten uppger ISP att exporten till Mellanöstern är begränsad. Export har skett till Egypten och Israel, men då bara av pansarplåt som blev tillståndspliktig i juni 2012.

Även exporten till Nordafrika har varit begränsad. Följdleveranser av marina ledningssystem och maskeringssystem har gått till Algeriet och mindre följdleveranser av robot 70 har gått till Tunisien.