Foto: Pontus Lundahl/TT

Vilka startups klarar krisen i fordonsbranschen?

Coronakrisen riskerar att slå ut innovationsstarka startupbolag inom fordonssektorn, varnar branschexperter. Men när Ny Teknik pratar med startupbolag, investerare och biltillverkare framträder en annan bild.

Kalle Wiklund

Johan Kristensson

Teknikmagasinet Wired skrev nyligen att amerikanska finansieringen av fordonsstartupbolag har tvärnitat i spåren av corona. Mattias Bergman på branschorganisationen Bil Sweden har tidigare varnat för att svenska startupbolag riskerar att gå under när kapital plötsligt blivit dyrt.

Ny Teknik har varit i kontakt med flera unga svenska teknikbolag med kunder i fordonsindustrin. Majoriteten av dessa tillväxtbolag vittnar om att våren har varit minst sagt omtumlande.

I Göteborg finns innovationslabbet Mobility X Lab, finansierat av bland annat Volvo Cars, Zenuity, Ericsson och Cevt. Startup-hubben ska fungera som en mötesplats där storföretagen kan knyta kontakter med unga teknikbolag.

På startuphubben Mobility X Lab på Lindholmen i Göteborg har många av skrivbordsplatserna under våren gapat tomma, eftersom de flesta jobbar hemifrån. Startupansvarige Claes Radojewski konstaterar att många av de 40 bolagen som tillhör hubben har märkt av en betydande påverkan.

Drygt 40 startuper är knutna till Mobility X Lab. Men i dag gapar delar av de stora lokalerna tomma, eftersom många jobbar hemifrån.

– Många av våra bolag ser en betydande påverkan på grund av corona. Flera startuper talar om att nyförsäljningen har sjunkit mycket, eller att projekt som antingen är pågående eller är på gång har pausats under våren. Å andra sidan har vi också bolag som har klarat sig bra, och kanske till och med ökat nyförsäljningen under våren, säger Claes Radojewski, startupansvarig på Mobility X Lab.

Men läget är kanske ändå inte helt nattsvart. I alla fall inte enligt den samlade bilden från tolv branschföreträdare som Ny Teknik har varit i kontakt med. Startupbolag, investerare och startupnätverk ger i huvudsak en bild som ger hopp om framtiden. Men allt handlar förstås om hur långvarig och hur djup den ekonomiska nedgången i spåren av pandemin blir.

Naturligt bortfall i darwinistisk bransch?

Björn Westman, investerare på statligt ägda riskkapitalbolaget Almi Invest, tror till exempel inte att vi kommer att få se någon storskalig utslagning av startupbolag.

– Alla små bolag påverkas såklart. Man jag tror och hoppas att det rullar i gång snart och inte blir för långdraget.

Det kokar i stället ner till en fråga om uthållighet.

– När det skakar som nu får de större bolagen annat fokus. Då blir uthålligheten viktig.

David Sonnek, vd för stiftelsen Industrifonden, tror inte att tappet på grund av corona behöver bli alltför kännbart för många bolag.

– Det kanske låter lite arrogant, men det blir nog mer av ett hack i kurvan. Kanske påskyndar det vissa omvandlingsprocesser. Det känns som att omställningen kommer att fortsätta, säger han.

Enligt Mattias Bergman på Bil Sweden har startupbolagen en viktig roll i den stora omställning som pågår inom fordonsindustri. Under våren har coronautbrottet slagit mycket hårt mot just denna typ av unga teknikbolag som precis har etablerat sig, eller är på väg in i branschen. Han vidhåller att situationen är allvarlig.

– Läget är tufft, eftersom det är få som säljer något i dagsläget. Samtidigt har kostnaden för kapital ökat, vilket innebär att det blivit svårare för startuper att locka investerare. Det gör att flera bolag ligger i farozonen för en konkurs, enligt min bedömning.

Mattias Bergman.

En sådan utslagning av startup-bolagen kan, enligt Mattias Bergman, på sikt utgöra ett hot mot innovationskraften i svensk bilindustri.

– Hela fordonsindustrin håller på att förändras. Samtidigt har fler av våra medlemsföretag insett att man inte kan göra allt utvecklingsarbete själv. Det driver på behovet att samarbeta med startup-bolag som är starka inom områden där tillverkarna är svagare, som artificiell intelligens.

De tre stora fordonstillverkarna i Sverige har alla sina egna investeringsarmar som aktivt letar efter framtidens tekniker runt om i världen. Det kan handla om allt från direktinvesteringar till mer löst formade samarbeten som i förlängningen kan leda till affärer.

Erik Johansson, investerare på Volvo Group Venture Capital, konstaterar att lastbilstillverkaren de senaste månaderna haft mindre möjlighet att samverka med startuper på grund av korttidspermitteringar.

– Det är en utmaning för startupbolagen just nu. De vill åstadkomma samarbeten och försäljning. Men utvecklingen är helt beroende av hur utdraget pandemiförloppet blir. Om det inte blir så utdraget kommer många bolag att klara sig bra. Startuper anpassar sig snabbt och drar ner sina kostnader, säger han.

Läs mer: Corona – en försmak av fordonsindustrins verkliga utmaning

Scania Growth Capital använder sig av investmentbolaget East Hill Equity som exklusiv rådgivare, där Christian Zeuchner är partner. Han menar att den ekonomiska nedgången snarast kommer att leda till en naturlig utgallring av bolag som ändå inte skulle hålla hela vägen.

– Vissa dåliga projekt kommer att sorteras bort tidigare. Det finns många tidiga teknikbolag som gått på börsen men som egentligen inte riktigt borde vara där. Ägargruppen har kanske inte riktigt bottnat i vad de gör, men gått in med en förväntan om att man följer någon megatrend där bolaget står sig väl, säger han.

Ted Persson.

Volvo Cars Tech Fund är inte heller särskilt oroat.

”Det råder ingen tvekan om att covid-19 påverkar fordonsstartups precis som alla andra delar av världsekonomin. Däremot har venturekapitalister generellt sett fortfarande mycket pengar att investera”, skriver fonden i ett mejl till Ny Teknik.

Scania Growth Capital har inte fått minskade anslag att investera. Volvo Group Venture Capital vill inte kommentera om investeringstakten förändrats, men konstaterar att hela Volvokoncernen dragit ned på kort sikt. På längre sikt finns dock inga planer på förändringar.

Ted Persson, partner på investeringsfonden EQT Ventures, lyfter fram att läget är extraordinärt. Samtidigt, menar han, är startup-världen darwinistisk i sin natur.

– Bolagen som greppar möjligheter och är snabba på att ställa om, även när en pandemi slår till, kommer att fortsätta kunna växa. Men de som är verksamma i en sektor som inte kan återhämta sig, oavsett om man sysslar med dieselsystem eller flygresor, kommer sannolikt aldrig kunna resa sig, säger Ted Persson, som ledde EQT Ventures investering i svenska Einride.

Vilka förändringar kommer att ske på längre sikt?

Fordonsindustrin är redan inne i en stor omställning. Den har under många decennier varit närmast fredad från omgripande förändringar. Nu råder en ny verklighet som handlar om elektrifiering, autonoma fordon och uppkoppling. De flesta är överens om att startupbolagens betydelse i denna omställning bara kommer att öka på längre sikt.

– Min spaning är att det framöver kommer att bli lättare för oss att investera i fordonsindustrin. Det har med automatisering och elektrifiering att göra. Under tiden den har varit fossilbaserad har det funnits liten nyfikenhet på disruptiva tekniker. Nu öppnas spelplanen upp, säger David Sonnek på Industrifonden.

Läs mer: Ny undersökning – corona slår stenhårt mot startup-Sverige

Erik Johansson på Volvo Group Venture Capital håller med.

– Fordonstillverkarna kommer inte att kunna utveckla allt själva. En stor del kommer att ske i startups. Vi vill samarbeta, samutveckla och ibland investera. På längre sikt kommer det att vara ett växande samarbete mellan stor och liten, säger han.

Christian Zeuchner, som representerar Scania Growth Capital, är inne på samma linje.

– Fordonsindustrins utmaning har länge varit att den är tillgångstung, har långa ledtider och ofta kräver stora investeringar i produktionsutrustning. Investerarnas intresse för detta är begränsat. Men det finns undantag i form av bolag som utvecklar tjänster, programvara eller är superinnovativa. Corona kanske blir en vattendelare här. De redan attraktiva bolagen blir fortsatt heta, och de som kräver tunga investeringar får det ännu svårare, säger Christian Zeuchner.

Vad säger startupbolagen om situationen?

Permitteringar, försenade kundprojekt – men också nya affärer. Även om flera av startupbolagen som Ny Teknik har intervjuat märker av en inbromsning, upplever ingen att biljättarna har tvärnitat i sina startupsamarbeten.

Göteborgsbolaget Annotell, som utvecklar mjukvara för att träna ai-system, märker snarare av ett ökat intresse.

– Vi fokuserar på nästa generations teknik och morgondagens bilar, ett område som tillverkarna är måna om att fortsätta investera i, trots pågående utbrott. Överlag har vår verksamhet tuffat på bra. Vi har till och med anställt under de senaste veckorna, säger Oscar Petersson, grundare och vd.

Göteborgsstartupen Annotell förser datorer för självkörande fordon med träningsdata. Foto: Annotell

För Smart Eye, med huvudsäte i Göteborg, är coronaeffekten mer märkbar. Bolaget utvecklar bland annat mjukvara för ögonspårning till säkerhetssystem för förarövervakning, och har till exempel Geely och BMW på kundlistan.

Men under våren har Smart Eye behövt permittera majoriteten av personalen till 80 procent.

– 2020 blir ett tappat år inom fordonsbranschen, säger Martin Krantz, vd på Smart Eye.

Just nu står allt utvecklingsarbete stilla hos Smart Eye. Fokus ligger i stället helt och hållet på att ”leverera efter committment”.

– Att vi är sparsamma med att starta nya projekt är en ren försiktighetsåtgärd. Vi har också minskat antalet konsulter, enligt kraven för permitteringsstödet, säger Martin Krantz.

Läs mer: Så ska Volvo klara sig ur coronakrisen bättre än konkurrenterna

För Stockholmsbaserade Imagimob, som jobbar med ai-teknik för rörelseanalys, började en inbromsning till följd av corona framträda i början av mars.

– Nästan alla kunder har sagt upp konsulter och permitterad personal, vilket i sin tur ledde till en sänkt arbetstakt och förseningar i våra kundprojekt, säger Anders Hardebring, vd.

För att tackla läget har delar av Imagimobs personal varit permitterade till 40 procent sedan en tid tillbaka. Men förseningarna i kundprojekten har också haft en delvis positiv effekt, eftersom det har gett större möjligheter att satsa på egen utveckling – bland annat av den nya molntjänsten Imagimob AI.

– Vi har fått in tre nya affärer knutna till molntjänsten under våren. Trots den pågående krisen fortsätter vi att få förfrågningar från potentiella kunder. Vi räknar med att de anställda som är permitterade i dag kan gå upp på heltid igen från och med september, säger Anders Hardebring.

Ett centrum för ny teknik i fordonsbranchen. Lindholmspiren 2 i Göteborg – i byggnaden finns Mobility X Lab, Zenuity och Pionate och en rad andra startupbolag.

Pionate utvecklar bland annat molntjänster för loggning av högupplöst data från fordon. Bolaget grundades 2018 och är inrymt på startuphuben Mobility X Lab i Göteborg. Fredrik von Corswant är medgrundare och vd för det tre personer starka bolaget. Hittills har effekterna från pandemin varit begränsade för Pionate, av två skäl.

– Dels har vi kört i ganska liten skala med siktet att växa organiskt. Vi står inte och faller med extern finansiering. Dels så jobbar vi med ett område som är högt prioriterat. Även om många fordonsföretag nu har dragit ned på produktportföljen känns det som att det finns ett stort intresse för det vi gör, säger han.

Fredrik von Corswant, vd och medgrundare av Pionate Foto: Sören Håkanlind

En negativ effekt är att några av de kontaktpersoner på de större företagen Pionate samarbetar med är eller har varit permitterade.

– När man tappar sitt nätverk går det inte att jobba. Det vi gör under tiden är att ägna oss åt intern affärs- och teknikutveckling, säger han.

Stockholmsbaserade Univrses ger en liknande bild. Ai-bolaget, som är experter på datorseende och bildanalys, jobbar bland annat med Zenuity. När corona slog till pausades flera pågående kundprojekt. Men nu börjar vd:n Jonathan se ljuset i tunneln.

– Det har varit en märklig tid med stora utmaningar, men också flera möjligheter. Pandemin har bidragit till att många av våra potentiella kunder har haft tid att utvärdera och se över sina egna verksamheter. De har kunnat utforska ny teknik som exempelvis möjliggör automatisering och autonomi, något som annars lätt skjuts på framtiden. Som ett resultat av det har vi nu kunnat identifiera flera nya affärsmöjligheter, säger han.

Göteborgsbaserade Viscando Traffic Systems utvecklar system som med hjälp av kameror och maskininlärning kan analysera och prediktera trafikflöden. För vd Amritpal Singh har svårigheten att attrahera nytt kapital blivit tydlig under krisen.

– Flera investerare som initialt visade stort intresse vill avvakta till senare. Tack och lov har vi tillräckligt med intäkter för att ta oss igenom även en relativ lång svacka, dock bara med begränsad organisk tillväxt, säger han.

Vad tror startupbolagen om framtiden på längre sikt?

För Amritpal Singh är det inte nedgången i spåren av corona som han ägnar mest tankemöda, utan andra trender.

– Vår bedömning är att corona primärt är en kortsiktig effekt i form av lägre tillväxt än planerat i år. De närmaste fem till åtta åren är det viktigare för oss att utvecklingen fortsätter mot fler och fler uppkopplade fordon. Den sänkta ambitionsnivån kring autonoma fordon som flera utvecklare har gett uttryck för kan dock sänka tillväxttakten för oss längre fram, säger han.

Läs mer: Frankrikes nya corona-åtgärd: 4 miljarder euro till startups

Fredrik von Corswant på Pionate är mer orolig för de långsiktiga effekterna av pandemin, men tycker det är en svår fråga.

– Åren 2008–2009 kom krisen snabbt, ungefär som nu. Men det återgick också till normalläge hyfsat snabbt. Jag är rädd att det kommer att ta längre tid nu, säger han.

Martin Krantz, vd på Smart Eye, ser positivt på framtiden. Under årets första kvartal, mitt under brinnande pandemi, ökade bolaget sin omsättning med 50 procent.

– Ökningen speglar att det vi arbetar med inte är konjunkturkänsligt. Just nu avvaktar fordonsindustrin. Jag tror att många tillverkare är nyfikna på om det kommer ett stöd för nybilsförsäljning liknande det som följde Lehman Brothers-kraschen 2008. Det skulle kunna göra att utsikterna för 2021 blir betydligt bättre.

De intervjuade

Investerare och branschorganisationer

Almi Invest, Björn Westman, investerare. Statligt ägt riskkapitalbolag med fokus på startuper. I portföljen finns innehav i 350 bolag till ett värde av cirka 3 miljarder kronor.

Industrifonden, David Sonnek, vd. Stiftelsen Industrifonden har 51 bolag i sin portfölj. Fokuserar på tidiga bolag. Snittinvesteringen är på 50 miljoner kronor.

Scania Growth Capital, representerat av Christian Zeuchner, partner på East Hill Equity. Scanias investeringsarm med fokus på växande bolag som verkar för ökad hållbarhet och disruption inom fordons- och transportbranschen.

Volvo Group Venture Capital, Erik Johansson, investerare. AB Volvos investeringsarm med fokus på bolag som ägnar sig åt autonoma lösningar, uppkopplade tjänster och elektromobilitet.

Volvo Cars Tech Fund. Volvo Cars investeringsarm baserad i Silicon Valley. I portföljen finns bland annat Luminar som utvecklar lidarsensorer samt virtual reality-bolaget Varjo.

EQT Ventures, representerat av Ted Persson, partner. Investorägda EQT:s investeringsfond inriktad mot unga teknikbolag. Bland portföljföretagen märks bland annat Einride, Wolt och Baffin Bay Networks.

Mobility X Lab, Claes Radojewski, startupansvarig. Accelerator och startup-hubb i Göteborg, grundad Cevt, Ericsson, Veeoner, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Vinnova.

Startupbolag

Viscando Traffic Systems, Göteborg, Amritpal Singh, vd.

Pionate, Göteborg, Fredrik von Corswant, vd.

Smart Eye, Göteborg, Martin Krantz, vd.

Annotell, Göteborg, Oscar Petersson, grundare och vd.

Imagimob, Stockholm, Anders Hardebring, vd.

Univrses, Stockholm, Jonathan Selbie, vd.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer