Ja, inkubatorn kan ge kvinnor rabatt

2016-03-07 12:54  

Får en inkubator ge rabatt till kvinnliga grundare, undrade Ny Tekniks läsare efter artikeln i förra veckan.-Ja, det kan den få, svarar Susanne Fransson, forskare på diskrimineringsrätt.

Hos inkubatorn Things i Stockholm har bara 16 procent av de 31 bolagen en kvinnlig medgrundare. Det har fått ledningen att fatta ett kontroversiellt beslut. Bolag som grundas eller drivs av kvinnor får en rabatt under det första halvåret.

Normalpriset för en fast plats på Things är 3 000 kronor per person och månad. Bolagen som grundats eller leds av kvinnor behöver nu bara betala 2 000 kronor per person och månad under de första sex månaderna.

– Men urvalskriterierna för att bli antagen som medlem är självklart desamma som för övriga bolag, säger Linda Krondahl, vd för Things.

Det här skrev Ny Teknik om i förra numret och på webben.

Är det tillåtet för en inkubator göra så?, undrade några av Ny Tekniks läsare.

Redaktionen vidarebefordrade frågan till Susanne Fransson, som är juris doktor och docent i rättsvetenskap, lektor vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom områdena arbetsrätt, diskrimineringsrätt, lönefrågor och socialrätt.

Susanne Fransson menar att lagen medger positiv särbehandling relaterat till kön, men att särbehandlingen måste hålla för en proportionalitetsprövning.

–2 kapitlet 12 a § första stycket innebär att det finns ett utrymme för positiv särbehandling relaterat till kön när det gäller tjänster. Syftet verkar vara jämställdhet och det som alltid kan diskuteras är utrymmet för positiv särbehandling. Särbehandlingen måste hålla för en proportionalitetsprövning, skriver Susanne Fransson i sitt svar och hänvisar dessutom till boken "Diskrimineringslagen En kommentar", sidorna 322-323, som hon skrivit tillsammans med Eberhard Stüber.

Läs utdraget ur lagen i faktarutan.

Lagen

12 a § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

För försäkringstjänster gäller dock att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Trots detta får, om villkoren i första stycket är uppfyllda, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på. Lag (2012:673).

Mer om: inkubator

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt