”Stor uppgång för artificiell intelligens”

2016-11-01 17:03  

Hur står det till med startup-Sverige? Ny Teknik frågar tre viktiga aktörer i Göteborg, Linköping och Malmö.

Peter Kurzwelly, grundare av G21 Lab, Göteborg:

1. Viktigaste startuptrenderna just nu?

– Vi ser väldigt mycket hända i Göteborg nu och flera aktörer börjar samarbeta. Men det absolut viktigaste är bolagen. Att kvalitén ökar och att fler verkligen växer. Bolag som till exempel Cellink och Adfenix är inne i väldigt intressanta faser.

2. Är ansökningstrycket högt hos er?

– Trycket ökar hela tiden, vilket är väldigt roligt. Det skapar dock ett behov på en större startup-arena som verkligen blir den naturliga mötesplatsen för entreprenörskap i Västsverige, och vi är öppna för att samarbeta i byggandet av den.

3. Hur är med tillgång på kapital på uppstartsföretag i er stad?

– Kapitalet är det som av många startups och entreprenörer lyfts som den största utmaningen. Vi har inga större kapitalaktörer mer än Chalmers Ventures och Almi Invest. Dessa gör ett bra jobb, men det behövs fler och större aktörer. Som jämförelse kan vi se på den senaste tidens rapporter som vittnar om att Göteborg bara får hälften av det riskkapital som Malmö får, och där vi är oerhört långt ifrån Stockholm, vilket såklart inte alls är godkänt. Det behövs tillväxtkapital. Vi har väldigt många fina bolag i staden men vi måste bli bättre på att få hit kapitalet. Därför jobbar vi tillsammans med andra aktörer i flera projekt för att förbättra den situationen, bland annat så lanserade vi accelerator Grow i oktober för att just åtgärda detta.

Martina Hegestig, kommunikatör på Lead, Norrköping:

1. Viktigaste startuptrenderna just nu?

– Trender som vi ser som engagerar många i communityt är inom VR, 3D och deep learning. I Linköping och på Mjärdevi Science Park finns en lång tradition av systemutveckling och systemintegration, så Internet of things börjar få genomslag i större utsträckning. Inom autonoma system utvecklingen, där vi bland annat jobbar med utveckling av självkörande börjar ta fart och forskningsprojektet WASP bidrar i denna utveckling. Det som ofta definierar Linköping är att det finns många högteknologiska lösningar som kommersialiseras med kunskap från universitetet eller från bolagen i regionen, och vår tekniska styrka inom ICT spänner från hård- till mjukvara.

2. Är ansökningstrycket högt hos er?

– Det är omkring 70 bolag per år som ansöker om medlemskap till Lead, och vi brukar anta omkring tio av dessa. Jag skulle inte säga att vi ser en radikal ökning av fler ansökningar av bolag med den karaktär vi på Lead arbetar med utan snarare att antalet ansökningar varierar lite över tid och just nu är det en liten ökning.

3. Hur är med tillgång på kapital på uppstartsföretag i er stad?

– Lead har ett stort nätverk till kapital, till exempel med investerare som kommer till Linköping för att det finns intressanta bolag i regionen. I regionen har vi också etablerade nätverk av affärsänglar (EST) och Almi Invest. Jag tycker att man kan se att regionen blir allt mer attraktiv för investerare. Sedan ska man ju tillägga att tillgång till kapital beror också på vilket typ av bolag och i vilken fas de befinner sig, men generellt så täcker vi i regionen upp i både tidiga och sena faser.

Mårten Öbrik, vd för Minc, Malmö:

1. Viktigaste startuptrenderna just nu?

– Vi ser stor uppgång både vad gäller artificiell intelligens och bildbaserad igenkänningsteknik, i alla möjliga sorters sektorer. Vi har till exempel Mometric, ett bolag som jobbar med simträning genom ny visuell igenkänningsteknik, och det kända Malmöbolaget Mapillary satte just upp ett forskningslabb i Österrike för att utveckla sin igenkänningsteknik med hjälp av världskända forskare. Katam är ett annat bolag som använder igenkänningsteknik för att mäta stora volymer och kvantiteter, till exempel inom skogsnäringen. På ai-sidan har vi också en uppsjö av bolag i olika branscher, till exempel Lytics som startat en digital vårdcentral med hjälp av ai.

2. Är ansökningstrycket högt hos er?

– Minc har sett en stadig ökning av ansökningarna till inkubatorn. Bara det senaste året har intaget av bolag till inkubatorn fördubblats, vilket också beror på att kvaliteten på ansökningarna har gått upp. Vi tar ett första möte med alla entreprenörer som vill komma och prata om sina idéer, men ökningen av ansökningar i samband med en allt högre kvalitet har gjort att vi nu ännu mer än tidigare har högkvalitativa bolag som sitter här på Minc.

3. Hur är med tillgång på kapital på uppstartsföretag i er stad?

– Det finns god tillgång till kapital på såddnivå, även om det varierar något beroende på bransch. Generellt sett kan man dock säga att bolag som behöver ta in såddkapital kan göra det. Det är något svårare för bolag som är för stora för affärsänglarna, men ännu inte är tillräckligt stora för att närma sig riskkapitalbolagen - det är också där mycket av vår fokus ligger, att överbrygga gapet mellan små och stora rundor.

Läs fler artiklar om 33-listan här!

Kalle Wiklund

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt