ANNONSSAMARBETE MED ...

”Vi vill tänja på gränserna för vad som är möjligt”

Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.
Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.

Med en tvärvetenskaplig strategi där ingenjörsvetenskap kombineras med biomedicin ligger Bionanomaterial Technology Laboratoriet, Karolinska Institutet, i frontlinjen för forskning om nanopartiklars användningsområden inom klinisk medicin.

Publicerad

Det var under Georgios Sotirious doktorandstudier vid det tekniska universitetet ETH i Zürich som hans intresse för nanopartiklar – och hur man använder dem i medicintekniska produkter – började blomstra. Med en examen i tillämpad fysik från Aten i ryggen började han undersöka möjligheterna med att integrera sin tekniska materialexpertis med biomedicin.

– När jag gjorde min post-doc vid T.H. Chan School of Public Health på Harvard-universitetet i Boston fortsatte jag mina studier inom nanoteknologi och nanotoxikologi. Under den här tiden insåg jag också hur viktigt det är att arbeta över disciplingränserna och stärka kommunikationen med olika experter som nödvändigtvis inte behöver vara ingenjörer. Ett samarbete som ger både nya infallsvinklar och lösningar på flera relevanta problem, säger Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) på Karolinska Institutet.

Ta reda på mer om Georgios Sotiriou och hans forskning

Perfekt miljö för tvärdisciplinär forskning

Det är den tvärvetenskapliga approachen, där materialvetenskap och biomedicin möts, som sedan dess löpt som en röd tråd genom Georgios Sotirious karriär. Sedan fem år tillbaka leder han Sotiriou Lab – en forskargrupp lokaliserad på MTC. De fokuserar på nanopartiklars användningsområden inom klinisk medicin och kombinerar expertis inom materialteknik, bioteknik och life science.

– Karolinska Institutet är en fantastisk miljö för tvärdisciplinär forskning. Tack vare att vi är öppensinnade och intresserade av ny teknik kan vi, tillsammans med andra forskargrupper, tänja på gränserna för vad som är möjligt, säger Georgios Sotiriou och tillägger:

– Sotiriou Lab har möjligheten att gå från idé och att designa nanopartiklar till att tillverka dem i tillräckligt stor kvantitet, för att kunna testa dem för det slutgiltiga användningsområdet. Det är också en avgörande faktor för att produkterna ska kunna kommersialiseras och komma till nytta. Vi gör alltså i princip allt ”in house” vilket gör oss unika både nationellt och internationellt.

Georgios Sotiriou tilldelades nyligen ett ERC-anslag på 150 000 euro

Snabbt växande intresse för nanomedicin

Deras forskning har tre fokusområden och möjliga kliniska tillämpningar. Inom diagnostiska metoder utvecklar de nanopartiklar med optiska egenskaper som kan reagera på sjukdomsmarkörer. Det andra tillämpningsområdet är att utveckla nya ytmaterial för implantat och det tredje är nanopartiklar som målsökande transportörer av läkemedel.

– Det finns ett snabbt växande intresse för nanomedicin. Nanopartiklar kan användas som målsökande transportörer av läkemedel. De ser till att läkemedlet kommer till de celler eller organ där det behövs – utan att skada andra delar av kroppen på vägen, säger Georgios Sotiriou och avslutar:

– Våra innovativa lösningar – med en interdisciplinär approach – kan göra stor nytta i att hitta lösningar på medicinska utmaningar som kampen mot cancer, infektioner och antimikrobiell resistens. Framåt kommer vi fortsätta samarbeta med forskargrupper både nationellt och internationellt i utvecklingen av nanopartiklar och dess användningsområden, för att de ska komma ännu fler människor till godo.

Annonsinformation:

Bionanomaterial Technology Laboratoriet vid Karolinska Institutet har blivit tilldelad Europeiska Forskningsrådets (ERC) etableringsanslag (2017) och proof of concept grant (2020) för att utveckla antimikrobiella ytor för medicinsk utrustning. Stiftelsen för Strategisk Forskning har även utsett Georgios Sotiriou till framtidens forskningsledare 2020. Forskargruppen tillverkar nanomaterial med aerosol teknologi och använder dessa för att ta fram antibakteriella ytbeläggningar på implantat och multifunktionella plåster mot hudinfektioner. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.