PREVAS

Utveckling för välmående och mervärde

Digitalisering, molnet och uppkopplade prylar påverkar även ett område som Life Science. Här handlar dock diskussionerna allt oftare om affärsmodeller, där instrument och disposables (engångsartiklar) kombineras med ett åtagande kring service och tjänster.

PREVAS

Många företag sitter fast i testsysteminvesteringar

Digitalisering och automatisering möjliggör bredare och högre krav, högre tempo och snabbare flöden, snabbare modellbyten och fler funktioner – något vi ser utspela sig inom tillverkningsindustrin.

PREVAS

Lyft på locket till den smarta fabriken

Uttrycket ”Smarta fabriker” används flitigt som beskrivning av vår framtida, digitaliserade tillverkningsindustri. Det låter kittlande, men vad är en ”smart fabrik”?

PREVAS

Digitalisering sänker företagens kostnad

Prevas tar nu digitaliseringen vidare från ”ritbord” till verkliga kundprojekt. Med hjälp av den senaste tekniken inom Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och molntjänster ska de visualisera produktionsdata.

PREVAS

Säkerhet i en digital värld

När det alltmer handlar om smarta automatiserade lösningar med uppkopplade produkter och anläggningar är information nyckeln till framgång.

PREVAS

MHealth – explosivt men utmanande område

Mobile Health, eller mHealth, är ett område som ökar starkt i och med användandet av mobil teknologi för kommunikation inom hälso- och sjukvård. Vinsterna är många men det är också ett område med både utmaningar och fallgropar.

PREVAS

Hur mycket har de smarta produkterna utvecklats?

Smarta telefoner och paddor, tillsammans med moderna programmeringsspråk, ökar i betydelse och används allt oftare i innovativa intelligenta produkter. Men hur mycket har de smarta produkterna utvecklats, och på vilka sätt?

PREVAS

”Digitaliseringen ligger i vårt DNA”

Det är drygt 12 000 dagar sedan internet kom till Sverige, och Prevas har varit med och drivit utvecklingen dagligen sedan dess. ”Vi är en del av en historisk utveckling inom digital teknologi”, säger Prevas vd Karl-Gustav Ramström.

PREVAS

”Tjänstefiering är industrins nya svarta”

Produktägare står inför nya möjligheter genom utveckling av sina erbjudanden. Vinnare är kunder och användare som ”bara” betalar för funktionen, men även samhället som går mot en mer resurseffektiv utveckling.