ANNONS FRÅN TELEDYNE FLIR

Innovativ arbetsplats inom IR

Gaskameran fångar upp utandningsluften som består av CO2 gas. Något som går för att kameran är anpassad till att se det IR ljus som CO2 absorberar. Foto: Adrian Beck.
Gaskameran fångar upp utandningsluften som består av CO2 gas. Något som går för att kameran är anpassad till att se det IR ljus som CO2 absorberar. Foto: Adrian Beck.

Med hjälp av avancerad teknik i IR-kameror – kameror som kan läsa av infraröd värme – går det att lösa flera samhällsviktiga problem. Det marknadsledande företaget som utvecklar och producerar produkten är Teledyne FLIR.

Publicerad Uppdaterad

IR-tekniken är användbar inom flera områden då den hjälper oss att se sådant människan inte annars kan se med blotta ögat. Med en IR-kamera är det plötsligt möjligt att inspektera elkraftledningar, förhindra värmeläckage och till och med att öka effektiviteten när man räddar människor i brand. Dessutom finns det specifika gaskameror vars teknik underlättar i arbetet med metangasreducering, något som är kritiskt för miljöfrågan.

– Om vi får bukt med metangasutsläpp kan vi göra ett signifikant avtryck på det totala växthusutsläppet. Ett kilo metan är ungefär lika med 25 kg koldioxid när det når atmosfären. För många av våra kunder finns det även produktivitetsaspekter och arbetsmiljöfördelar; de som tillverkar gas vill såklart undvika läckage och i fabriker vill man säkerställa att det inte finns farliga gaser på arbetsplatsen, säger Didrik Skiöldebrand, Product Manager Optical Gas Imaging & Firefighting Cameras på Teledyne FLIR.

På Teledyne FLIR finns ingenjörer i alla kategorier. Något som behövs, med tanke på att bolaget sköter allt från utveckling inom både mjuk- och hårdvara till produktion av IR-kameror. Att det marknadsledande bolaget har allt under ett tak ser de som en stor fördel för deras befintliga och framtida medarbetare:– Det som gör det så roligt att jobba hos oss är att vi är vertikalt integrerade. Allt från linsen på kameran till detektorn och elektronikkortet tillverkas här. Vi genomför användarstudier kontinuerligt och jobbar nära UX-designerns för att hela tiden förbättra produkten. Det bästa av allt är att vi har det fysiska produktionsbandet en trappa ned, vilket gör att man kan följa utvecklingsprocessen i realtid, säger han.Utöver utvecklingen av själva produkten jobbar de även mycket med bland annat artificiell intelligens till olika applikationer. På sikt ska kameran kunna känna igen olika objekt och rekommendera åtgärder på egen hand.


– Vi jobbar mycket med maskininlärning, artificiell intelligens och bildanalys. Disciplinerna i sig är inte unika, men det som gör vårt arbete på Teledyne FLIR unikt är att vi applicerar dem på nya sätt. Här undersöker vi exempelvis hur tekniken kan hjälpa oss att detektera gasmoln och förebygga metangasutsläpp, vilket i förlängningen kan bidra till att vi räddar liv och når klimatmålen, Didrik Skiöldebrand.Något som Teledyne FLIR värderar högt är att låta varje enskild medarbetares fulla potential komma till sin rätt. De anställda ges därför stor frihet i sitt kreativa tänkande och uppmuntras till att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt.


– Vi är alltid tydliga med vilket mål som ska uppnås, men hur det uppnås är upp till våra ingenjörer. De får stor frihet i själva tillvägagångssättet. Det tror vi är avgörande för att våra medarbetare ska trivas, säger han.


Om Teledyne FLIR:

Teledyne FLIR utvecklar världsledande produkter inom infraröd termografering med syfte att hjälpa våra kunder att snabbt ta rätt beslut oavsett användningsområde. På Teledyne FLIR:s site i Sverige bedrivs allt från R&D till produktion, försäljning och service under samma tak. Det skapar korta beslutsvägar och medarbetaren får möjlighet att påverka. Teledyne FLIR:s produkter används för att rädda liv, förbättra miljön och effektivisera industrin. Läs mer här.