Sponsrad

BMW redo för självkörande bilar

Bilar som kan parkera sig själva har vi sett, men bilar som tar kommandot och kör helt själva känns fortfarande främmande för de flesta av oss. På BMW menar man att tekniken redan finns och snart kan rullas ut på vägarna.

GROTH & CO

Patent stärker bolagets finansiella värde

Patent är inte bara ett sätt att skydda sin idé, även om det ofta finns med som en ingrediens. Det handlar ofta även om andra saker – om att öka bolagets finansiella värde eller generera intäkter genom licensiering.

GROTH & CO

Patent som underlag för finansiering

För innovations- och tillväxtbolag är patent och andra immateriella tillgångar många gånger den allra viktigaste tillgången. Inte minst i samband med finansiering.

Sponsrad

BMW gör elbilen till en del av kollektivtrafiken

Med bildelningstjänsten DriveNow får elbilen BMW i3 en allt större roll i kollektivtrafiken i storstäder världen över. Intresset för hållbar och miljövänlig rörlighet ökar och i Köpenhamn är tjänsten redan synkad med busskortet.

GROTH & CO

Tydlig patentstrategi ger framgång

78 procent av de mest framgångsrika företagen har en tydlig patentstrategi. Det visar en studie bland 9 000 amerikanska företag genomförd av Massachusetts Institute of Technology.

Sponsrad

Recept på miljöfarliga läkemedel

Användningen av mediciner utgör en av de största spridningarna av läkemedel ut i vattendragen. I två färska rapporter pekar man på risker och åtgärder för att minska utsläppen.

Sponsrad

Riktvärden för trafikbuller höjs

Från och med den 1 juli gäller nya riktvärden för buller. De nya värdena gäller för bullernivåer vid bostäders fasad.