Karriär

Sjuksymptom på jobbet kan ge dig sparken

Foto: Pexels
Foto: Pexels
Enligt kammaråklagare Andreas Nyberg kan två brottsrubriceringar komma ifråga för den som bryter mot reglerna. Arkivbild Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT
Enligt kammaråklagare Andreas Nyberg kan två brottsrubriceringar komma ifråga för den som bryter mot reglerna. Arkivbild Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

Snorig och hostig, och ändå på jobbet i coronatider. Det kan vara grund för avsked. Särskilt för den som borde veta bättre, enligt expert.

Publicerad

Arbetsgivarna är skyldiga att skydda sin personal, men det vilar också ett tungt ansvar på var och en av oss.

Den som struntar i symtomen och de allmänna råden att stanna hemma för att undvika att sprida covid 19 skulle kunna sägas upp eller till och med avskedas, förklarar Birgitta Nyström, professor i civilrätt med inriktning på arbetsrätt vid Lunds universitet.

– Ju högre ställning, utbildning och självbestämmande man har, desto allvarligare är det att bryta mot reglerna, säger hon.

Det finns olika "grader" av brott mot rekommendationer och arbetsgivares regler när det gäller smittan, förklarar hon

– Om man inte vet om att man är smittad så kan man förstås inte lastas. Men om någon i hushållet är smittad så innebär rekommendationerna att man själv ska stanna hemma, och om man testats så måste man invänta testresultatet. Om man tror sig vara smittad ska man stanna hemma.

Aldrig prövat i Arbetsdomstolen

Pandemismittan och de allmänna råden är dock en ny företeelse, och ännu har inget ärende prövats av Arbetsdomstolen. Tomas Björk, arbetsrättschef på Sveriges kommuner och Regioner (SKR), säger att det inte heller kommit särskilt många signaler om att personal inom kommunernas och regionernas områden går till jobbet trots att de har symtom.

Men rent teoretiskt kan överträdelser få arbetsrättsliga konsekvenser, förklarar Birgitta Nyström. Fast det beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet om en förseelse innebär att man ska förlora jobbet.

– Man får beakta vilken typ av anställning det gäller. Om man träffar många kunder och arbetskamrater, och om man är i ansvarig ställning är värre. Också vilka kunskaper man har får betydelse.

Till exempel förväntas den som arbetar med smittan att känna till reglerna.

– Den som till exempel arbetar som smittskyddsläkare kan aldrig hävda att man inte vet vad som gäller. Där kan jag tänka mig att det är grund för avsked.

Språksvårigheter vägs in

Tomas Björk understryker att varje fall måste prövas individuellt, och att det är svårt att generalisera, men att kunskapsnivån hos arbetstagaren har stor betydelse.

Arbetsgivarens egna regler om hur arbetstagare ska göra för att hindra smittan får också betydelse, förklarar Birgitta Nyström.

– Det är en bra idé för arbetsgivare att upprepa förhållningsreglerna, så att arbetsgivaren gör klart att "så här beter vi oss här".

Men då Arbetsdomstolen prövar om uppsägningar och avsked är riktiga så tas också hänsyn till sådant som kan vara förmildrande, som språksvårigheter, berättar hon.

– Hur arbetstagaren uppfört sig tidigare, om man då har visat vårdslöshet gentemot arbetskamrater, kan också ha betydelse.

Även prognosen för framtiden kan spela in, förklarar Birgitta Nyström.

Inte uppsåtligt brott

Frågan är om det också kan vara brottsligt att strunta i reglerna. Andreas Nyberg, kammaråklagare i Umeå och medieåklagare med inriktning på brott i tjänsten, förklarar att inget fall har prövats, men att det i så fall skulle kunna röra sig om två olika slags brott.

– Att det skulle vara uppsåtliga brott är inte troligt. Det skulle kunna vara att genom oaktsamhet vålla sjukdom eller kroppsskada, säger Andreas Nyberg.

Då krävs det att någon verkligen blivit smittad, understryker han.

– Man måste också kunna utreda smittvägarna, så det krävs en del utredningsmässigt innan det går att lagföra någon.

– Det skulle också kunna vara framkallande av fara för annan, säger han.

I den nya pandemilagen finns möjlighet att införa straffbestämmelser för överträdelser av enskilda, men ännu har det inte gjorts.

– Riksåklagaren har föreslagit böter på 2 000 kronor vid brott mot regler i pandemilagen, säger Andreas Nyberg.

Fakta: Anmälningar om smitta på jobbet

Rekordmånga misstänks ha smittas på jobbet under andra veckan 2021. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik kom 484 nya anmälningar in då, mot 361 veckan innan. Anmälningarna har ökat stadigt under hösten, alltfler tror sig ha dragit på sig smittan i samband med arbetet. Vecka 44 i fjol var antalet anmälningar 67.

Källa: Arbetsmiljöverket