Nummer 2 2016: Robotrevolutionen

2016-02-26 00:00

Sverige i den nya maskinåldern

Nationalekonomen Stefan Fölster skrev 2014 en uppmärksammad rapport som slog fast att 53 procent av jobben i Sverige kan tas över av maskiner inom ett par decennier. Rapporten var en svensk bearbetning av en analys från forskare vid Oxfords universitet som konstaterade att motsvarande siffra för jobben i USA var 47 procent. I sin nya bok Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern, noterar Stefan Fölster att den mörka föreställningen om att intelligenta maskiner tar över jobben läggs till en redan stark oro som många människor bär på i dag, för finanskris, skuldkris och klimatkris i världen. Stefan Fölster tvivlar inte på att maskinerna kommer att utföra en rad uppgifter och yrken som människor har i dag. Tvärtom visar han att konsekvenserna blir större än så, och berör alla aspekter av våra liv – hur vi utvecklas som människor och hur demokrati och välfärd fungerar. Men han understryker samtidigt att det finns viktiga vägval att göra. Livskvaliteten kan förbättras förbluffande mycket, samtidigt som det finns stora risker, framförallt i länder som inte tar teknikskiftet på allvar. Och även i Sverige måste vi se upp.

Saknar du en prenumeration? Beställ din prenumeration här.

Redan prenumerant och vill läsa äldre utgåvor? Logga in här.

Månadens bok Februari:

Titel: Robotrevolutionen

Författare: Stefan Fölster

Sammanfattat av: Carmilla Floyd

Sammanfattat Ny Teknik

Mer om: Sammanfattat

Debatt

Läs mer