Stieg Larsson-pristagare vill bort från kvinnohatet

2016-11-17 11:06

Kvinnor som arbetar med it eller använder nätet som ett verktyg måste utveckla nätverk. Det anser svenska Jenny Olsson och Jac sm Kee från Malaysia som på olika håll har arbetat för att skapa utrymme för kvinnor på nätet.

Jac sm Kee från Malaysia tog i veckan emot Stieg Larsson-priset. Hon kallar priset för ett ”kick-ass prize” och berättar hur Stieg Larssons böcker om hackerkunniga Lisbet Salander spred sig i hennes kretsar i Malaysia när de kom för tio år sedan.

Vid samma tid var Jac sm Kee med och startade internetkampanjen ”Take back the tech”, som slår tillbaka mot kvinnohat på nätet, hjälper organisationer som arbetar för kvinnors och hbtq-personers rättigheter att bli digitala, och sprider kunskap om internet.

Böckerna och kampanjen hade inte något med varandra att göra i sin tillkomst, men de sammanfaller i tid och har även annat gemensamt.

– Lisbeth Salander är med om hemska saker, men man ser henne aldrig som ett offer. Hon kan allt om teknik, och skapar förtroenden med andra, skapar ett nätverk, säger Jac sm Kee om Millenniumböckernas huvudkaraktär.

”Take back the tech” har bidragit till att organisera kampanjer i flera världsdelar, och på det sättet varit med att skapa just nätverk som arbetar internationellt. Kvinnors och hbtq-personers villkor skiljer sig åt över världen och näthat och digital utsatthet kan se olika ut, men finns överallt.

Jac sm Kee deltog i veckan i ett seminarium om feminism, teknik och näthat som arrangerade på bokförlaget Norstedts. Med i panelen var Jenny Olsson, ingenjör och systemutvecklare som har engagerat sig i den svenska hacker- och makerrörelsen.

Läs mer:

Läs mer: Han knäckte Salanders krypteringsgåta

En gemensam fråga för de båda är hur fler kvinnor ska välja att utbilda sig inom teknik, och ta plats i teknikvärlden.

– Det finns ett stort strukturellt problem. Det gäller inte bara att få flickor och kvinnor att bli intresserade av att arbeta med teknik, utan också att inte tappa dem som har kommit in, säger Jenny Olsson som berättar att hon ofta har varit nästan ensam kvinna på it-konferenser och på tidigare arbetsplatser.

”Take back the tech” har arbetat för att få kvinnor att intressera sig för it.

– Vi har uppmuntrat kvinnor att ha roligt med teknik, inte vara rädda för den. Teknik och it kan vara skrämmande, för det första om du inte förstår, för det andra för att nätet är en plats där det finns mycket hat och våld, säger Jac sm Kee.

– Killar måste ta ansvar för att ta itu med den maskulina dominansen inom till exempel gaming-kulturen. Men det kommer inte att bli lätt, det har blivit en säker zon för killar och nu utmanas den. Det kommer inte att bli en förändring förrän vi har mer mångfald i spelvärlden.

Att ”ta tillbaka” tekniken kan praktiskt innebära att lära sig mer om hur internet fungerar. Vad är en server, var finns egentligen innehållet som jag ser i min telefon, hur går det att skydda sig digitalt?

– Målet kan inte vara att alla ska lära sig att koda, men att få en grundläggande förståelse för tekniken. Hur man kan bli attackerad på nätet, men också hur man kan leka med tekniken och använda den, säger Jenny Olsson.

Jac sm Kee knyter an till diskussionen om öppen källkod. En viktig grund för den rörelsen är att många tillsammans med öppen tillgång till data gemensamt kan skapa nya funktioner. På samma sätt är det en styrka att många olika personer – alltså även kvinnor och hbtq-personer – tar plats inom it eftersom det kan ge bättre resultat.

– Om vi har en plats som är öppen, uppmuntrande och har mer mångfald kan kodare, utvecklare och användare bidra till en it-utveckling som är sundare och mer robust. Vi uppmuntrar till att göra teknikval och vara delaktiga i att gemensamt utveckla tekniken, säger Jac sm Kee.

– Men ingen kan göra det solo.

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

Detta är Stieg Larsson-priset

Priset som är på 200 000 kronor delas ut av Stieg Larssons stiftelse, som startades av författarens familj och bokförlaget Norstedts för att förvalta intäkterna som Millennium-serien har givit upphov till.

Stieg Larsson-priset ges sedan 2009 till personer eller organisationer som verkar i Stieg Larsson anda. Bland tidigare mottagare finns tidningen Expo, aktivisten Maryam Al-Khawaia från Bahrain och den kinesiska journalisten Yang Jisheng.

Jac sm Kee

Årets mottagare av Stieg Larsson-priset.

Bor i Malaysia. Har en bakgrund inom juridik och statsvetenskap.

Är ansvarig för kvinnorättsprogrammet i organisationen APC (Association for Progressive Communications) som stöder digitalt demokratiarbetet runt om i världen.

Var med och startade "Take back the tech" 2006.

Anna Orring

Debatt

Läs mer