Starkt stöd för övervakningskameror – nio av tio positiva

2018-04-20 17:05
90 procent av ett statistiskt säkerställt urval av 1 000 svenskar är positiva till övervakningskameror, visar ny undersökning. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

”Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker också en tydlig önskan om fler kameror”, säger Markus Lahtinen, forskare och lärare i informatik vid Ekonomihögskolan, i ett pressmeddelande.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade tyckte inte att kameraövervakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, och två tredjedelar ansåg inte att säkerhetskameror i deras bostadsområde skulle utgöra ett hot mot integriteten.

Drygt 80 procent av deltagarna i studien uppfattar att kameror kan förebygga brott och är ett bra stöd för att förebygga brott.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i början av april på uppdrag av Securitas.

Debatt

Läs mer