Ska flygskatten höjas eller skrotas – frågan delar partierna

2018-08-30 06:30  
Ett Norwegian-plan på väg mot landning. Sedan 1 april 2018 är alla flygresor i Sverige belagda med en flygskatt, på mellan 60 och 400 kronor.Foto: Esko Jämsä Foto: Esko Jämsä

VALET 2018. Miljöpartiet vill inte bara behålla flygskatten, utan även höja den. Alliansen vill ersätta skatten med andra satsningar, som klimatstyrande start- och landningsavgifter.

Under de senaste åren har flyget seglat upp som en av de viktigaste frågorna i den svenska klimatdebatten. Utsläppen från flyget fortsätter att öka, och det är framför allt vårt utrikesflygande som står för ökningen.

Effektivare motorer, mer hållbara bränslen och elektriska flygmotorer har lyfts fram som möjliga dellösningar, men svenska forskare har framfört att även styrmedel som begränsar ökningen av flygandet behövs.

Läs mer: Klimatdebatt och säkerhet driver på teknikfrågorna

Den 1 april i år fick vi en ny nationell avståndsbaserad flygskatt i Sverige. Ju längre du flyger, desto högre är skatten.

– Det är rimligt att man betalar för den klimatpåverkan som ens resande orsakar, förklarade finansmarknadsministern Per Bolund (MP) för DN förra året när det stod klart att regeringen skulle gå vidare med det som då var ett förslag.

Som en följd av flygskatten kostar inrikesresor och resor inom EU nu 60 kronor mer och resor under 600 mil till länder utanför EU har blivit 250 kronor dyrare. De allra längsta resorna kostar nu 400 kronor mer.

Läs mer: Tung trafik: Kilometerskatten delar blocken

Transportstyrelsen har beräknat att den nya flygskatten kommer att sänka ökningen av antalet avresande passagerare från svenska flygplatser, från tidigare prognostiserade 5 procent till 2,6 procent under 2018.

I andra länder som har haft flygskatt en längre tid pågår fortfarande diskussioner om dess för- och nackdelar.

För sju år sedan införde Tyskland en avståndsbaserad flygskatt. Tyska flygbolag och fack har protesterat mot denna, då de anser att skatten är till nackdel för tyska företag. Förra året sa också finansminister Birgitte Zypries att hon vill skrota flygskatten.

I Storbritannien, som införde sin flygskatt 1994, har det pågått diskussioner om att lägga ett större ansvar på individen. Detta beror på att en mindre andel av befolkningen står för majoriteten av alla flygturer. Idén är att beskatta flygresenärerna progressivt. Den som flyger mer också ska betala mer.

De svenska riksdagspartierna är inte överens om flygskattens vara eller icke vara. De rödgröna står bakom skatten. Övriga är emot.

Allianspartierna: Därför vill de inte ha flygskatt

Centerpartiet anser att flygskatt inte är ett bra sätt att minska utsläppen på, och att den slår hårt mot orter på landsbygden.

Liberalerna förklarar sitt motstånd till flygskatten med att de inte vill förhindra resandet i sig. Partiet vill i stället införa en avgift ”på flygets faktiska utsläpp”. Detta skulle öka incitamenten att satsa mer på biodrivmedel, teknikutveckling och smartare sätt att flyga, uppger de i sitt svar till Ny Teknik.

Tillsammans med övriga partier i Alliansen, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vill Liberalerna införa obligatorisk inblandning av förnybart bränsle och klimatstyrande start- och landningsavgifter. Alliansen vill även att internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle omförhandlas, och att det görs en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

Läs mer: Alla partier utom MP vill satsa på elvägar

Socialdemokraterna svarar att det är svårt att motivera varför den som tar bilen, motorcykeln eller lastbilen ska betala för sina utsläpp, men inte den som flyger. Därför är det rimligt med flygskatt, anser partiet.

Miljöpartiet är enda riksdagsparti att uppge att de inte bara vill ha flygskatten kvar, utan också höja denna.

”Det bästa vore om flyget betalade skatt för bränslet precis som andra transportslag, men eftersom internationella avtal inte tillåter detta annat än för inrikes- trafik behövs flygskatten”, svarar Miljöpartiet.

Ska flygskatten vara kvar?

Partiernas egna svar.

V: Ja.

S: Ja. Flygskatten har börjat gälla från den 1 april i år. Flyget är skattegynnat genom att vi inte har skatt på flygbränsle. Innan flygskatten infördes betalade den som tar bilen, motorcykel eller lastbilen för sina utsläpp, medan flyget slapp. Det är väldigt svårt att motivera varför det ska vara så. Det är rimligt med en skatt på flygresor.

Regeringen har gett Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara. I uppdraget ingår att utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg samt inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. Slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021.

MP: Ja. Miljöpartiet vill höja flygskatten. Det bästa vore om flyget betalade skatt för bränslet precis som andra transportslag, men eftersom internationella avtal inte tillåter detta annat än för inrikestrafik behövs flygskatten.

C: Nej. Den flygskatt som regeringen infört är ineffektiv när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser. Den slår också hårt mot orter på landsbygden som är i behov av kommunikationer. Det är två av orsakerna till varför vi sagt nej till den. Vi vill minska flygets klimatpåverkan genom att ställa krav på inblandning av biobränsle i flyget och satsa på forskning om hur utsläppen från flyget kan minska. Dessa åtgärder skulle leda till större klimatnytta. Vi välkomnar att det arbete som bedrivs på EU-nivå för att prissätta utsläppen från flygsektorn fortsätter.

L: Nej. Regeringens flygskatt beskattar resande. Vi vill i stället införa en avgift på flygets faktiska utsläpp. Då ökar incitamenten att satsa på mer biodrivmedel i tanken, teknikutveckling och smartare sätt att flyga.

KD: Nej. Flygskatten som regeringen infört bör tas bort. Flygets utsläpp utgör en relativt liten men växande andel av människans klimatpåverkan. De måste minska och det vill vi göra genom krav på inblandning av biobränsle, omförhandling av internationella regler som hindrar koldioxidskatt på flyget samt utveckling av ny teknologi. Kristdemokraterna avvisar förslaget om flygskatt eftersom den har en mycket liten effekt på klimatet och försämrar branschens omställningsförmåga till miljövänligare drivmedel. Dessutom riskerar den att slå ut flyget på mindre orter där lönsamheten är lägre. Istället för flygskatt bör Sverige verka internationellt för att ytterligare minska flygets klimatpåverkan på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

M: Nej. Regeringens egna experter har konstaterat att flygskatten i bästa fall har marginell klimatnytta och mer sannolikt flyttar utsläppen utomlands i stället för att sänka dem.

SD: Nej.

Ania Obminska

Mer om: Flygskatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer