Så lobbar regeringen för att få europeisk myndighet till Sverige

2017-05-24 14:19  

Regeringen satsar hårt för att den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ska flyttas från London till Stockholm. Och de har stora förhoppningar om att lyckas.

Att Storbritannien snart lämnar EU innebär även att de europeiska myndigheterna som finns i landet måste flytta.

En sådan myndighet är det europeiska läkemedelsverket och just nu pågår en dragkamp mellan 22 europeiska länder om vilket land som ska bli dess nya värd. I praktiken står det mellan Sverige, Nederländerna, Danmark, Italien, Österrike, Tyskland och Frankrike.

– Rent objektivt ligger vi bäst till, säger Christer Asp som leder det sekretariat som regeringen har skapat för att få EMA till Sverige.

Problemet är bara att EU fortfarande inte har preciserat vilka kriterier som måste vara uppfylla för att ett land ska komma i fråga. Enligt Christer Asp måste EU-kommissionen fatta ett beslut om nytt värdland i juni om det ska vara möjligt att flytta myndigheten utan att verksamheten blir lidande.

Så lär det dock inte bli. Under EU-toppmötet i slutet av förra veckan bestämdes att man under nästa toppmöte, den 22–23 juni, ska slå fast kriterierna och tidtabellen för valen. Det betyder att ett avgörande kan komma tidigast i höst.

Om EMA skulle hamna i Sverige skulle det inte bara vara en prestigeseger för regeringen. Det skulle även betyda att 900 högt kvalificerade personer skulle flytta hit samtidigt som uppemot 40 000 experter skulle besöka myndigheten varje år.

Regeringen satsar därför stora resurser för att övertyga övriga medlemsländer om att Sverige är den ideala värden för EMA. Förutom Christer Asps sekretariat är ett 50-tal personer på flertal departement och länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala engagerade.

– Vår viktigaste uppgift är att se till att flytten kan ske helt sömlöst. Skulle vi inte lyckas med det hotas patientsäkerheten i Europa samtidigt som det skulle bli svårare att få ut nya läkemedel på den europeiska marknaden, menar Christer Asp.

Trots att de officiella kriterierna saknas har den svenska regeringen satt samman ett paket som de menar är mycket attraktivt. I potten finns en kontorsbyggnad i Hagastaden i Stockholm men de pekar även på att det i regionen finns en forskarmiljö som ligger helt i linje med EMA:s verksamhet.

– Mycket av EMA:s praktiska arbete sköts av nationella läkemedelsmyndigheter. Redan i dag är svenska Läkemedelsverket, tillsammans med den motsvarande brittiska nationella myndigheten, EMA:s viktigaste samarbetspartner. När britterna faller ifrån hamnar den svenska myndigheten i topp, vilket är ett tungt argument för att vi ska få EMA.

Redan nu finns den europeiska smittskyddsmyndigheten i Stockholm och det är något som många menat talar emot att EMA skulle placeras i Sverige.

– Vi hävdar motsatsen. Om de här båda myndigheterna finns på samma ställe skapas positiva synergieffekter, menar Christer Asp.

Var EMA kommer att hamna är dock inte bara en fråga om i vilket land verksamheten kan fungera bäst. Lika viktig är frågan om var de 900 anställda ska bo, var deras barn ska gå i skolor och om hur både lokala och internationella transporter fungerar.

– Bostadsbristen i Stockholm nämns ofta som ett hinder, men det stämmer inte att den är det. Just nu byggs det bostäder som aldrig förr i regionen och de personer som kommer att flytta hit är en resursstark grupp som inte kommer att ha några problem att hitta ett boende.

Ett bekymmer för regeringen är att Sverige inte agerar enigt i frågan. I Skåne lobbar lokalpolitikerna i stället för att myndigheten ska placeras i Köpenhamn. Deras förhoppning är att fler smulor ska falla över Skåne om EMA finns på andra sidan sundet jämfört med om myndigheten finns och verkar i Stockholm.

Detta gör europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten kallas EMA, som är en förkortning av det engelska namnet, European Medicines Agency. Den grundades 1995 som European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, fram till en namnändring 2004.

Huvuduppgiften är att skydda och främja folkhälsan och djurhälsan inom EU genom att utvärdera läkemedel för humant och veterinärt bruk, samt utöva tillsyn över användningen. Tillsammans med de nationella läkemedelsmyndigheterna ska EMA också jobba med läkemedelsgodkännande.

Huvudkontoret ligger i London. Eftersom Storbritannien beslutat att lämna EU väntas EMA flyttas till något av de andra medlemsländerna. Ett flertal länder, däribland Sverige, har visat intresse.

Per Westergård

Mer om: Läkemedel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer