Ny lag ska göra det lättare för polisen att kameraövervaka

2017-06-16 14:51
Ökad kameraövervakning ska höja säkerheten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Polisens möjligheter att kameraövervaka ska utökas, enligt en utredare som föreslår en ny kamerabevakningslag.

Men utredaren föreslår inte slopad tillståndsplikt för polisen, något som regeringen vill se.

– Jag kommer inte att försämra för polisen genom mina förslag, utan tvärtom förbättra. Men jag kommer heller inte föreslå att polisen helt fritt kan kameraövervaka i vårt samhälle, säger utredaren Susanne Kaevergaard.

Redan i onsdags aviserade dock regeringen att man vill gå vidare och utreda frågan om inte tillståndsplikten för polisen ska avskaffas.

– Det finns ett större stöd i samhället för kameraövervakning men detta måste analyseras noggrant. De flesta länder i EU har inte tillståndsplikt för myndigheter, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Men han är annars nöjd med utredningens resultat.

– Ja, det var ju det här vi beställde. Nuvarande regelverk är för restriktivt, säger han till TT.

Läs mer:

Läs mer: Skärpt terrorlag kan tillåta ökad övervakning

Trots att utredaren inte slopar tillståndsplikten för polisen innebär hennes förslag att det generellt blir lättare med kameraövervakning såväl i brottsbekämpande och brottsförebyggande syfte som för andra syften, till exempel att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Utredaren föreslår att dagens generella tillståndsplikt och anmälningsskyldighet slopas för till exempel butiker, medieredaktioner, idrottsarenor och lokaler för religiöst bruk.

Däremot ska tillståndskrav gälla för myndigheter för platser dit allmänheten har tillträde, såsom skolor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och flyktingförläggningar.

Arbetsgivare ska inte få sätta upp kameror på arbetsplatser utan att först ha förhandlat med facket.

Utredaren har inte haft i uppdrag att utreda ett slopande av tillståndsplikten för polisen, men hon anser att hennes förslag om utökade möjligheter fast med fortsatt tillståndskrav är bättre. Ett slopat tillståndskrav innebär inte fritt fram för polisen.

– Då måste man i stället följa alla bestämmelser i EU-direktivet, säger Susanne Kaevergaard till TT.

Läs mer:

Läs mer: Snowden: Övervakning hade inte hindrat terrorn

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé tycker att flera av utredningens förslag är bra. Men han saknar ett besked.

– Regeringen måste nu gå fram med förslaget att polisen ska kunna sätta upp kameror på brottsutsatta platser. Justitieministern har sagt att han vill gå vidare med ett sådant förslag men att han vill ta det i ett senare steg. Det duger inte, säger Tobé till TT.

Han syftar på förslaget att polisen ska slippa tillståndsplikt för sin kameraövervakning. Moderaterna anser att regeringen nu måste lägga ett sådant förslag tillsammans med utredningens förslag i ett gemensamt paket.

– Annars får vi ta initiativ från vår sida, säger Tomas Tobé.

Debatt

Läs mer