Nu måste utsläpp från husbyggen redovisas

2022-01-03 09:04  
Foto: BYRMO CAROLINA/Aftonbladet

Behovet av nya kvadratmeter är stort – men bygget kan vara en klimatbov. Som ett av de första länderna i världen inför Sverige krav på att byggbolag beräknar och redovisar hur stor klimatpåverkan ett nytt hus har.

Det byggs som aldrig förr i Sverige. För att möta de växande behoven krävs 59 000 nya bostäder om året fram till 2029, enligt Boverket som konstaterar att den snabba byggtakten är svår att förena med Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045.

Bygg- och fastighetssektorn äter nämligen upp en femtedel av den svenska utsläppskakan. En stor del av sektorns utsläpp kopplas till byggfasen. Men det kan det kanske bli ändring på – vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som kräver att byggherrar ska beräkna och redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Läs mer: Elräkningen i december uppemot 4 000 kronor dyrare

Minska klimatpåverkan

Det är byggskedet som ska tas med i klimatdeklarationen, med beräkningar på bland annat utsläppen av växthusgaser från såväl val av transporter som materiel.

– Syftet är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs, säger Kristina Einarsson, projektledare för uppdraget om klimatdeklarationer på Boverket.

– Om byggbranschen ska minska sina utsläpp måste man börja med att ta reda på hur stora de är i dag. Ska vi ner till nettonoll 2045 krävs en transformation i byggsektorn, som troligtvis kommer att kräva fler åtgärder förutom klimatdeklarationen.

Men det är inte alla nya byggnader som berörs av de nya reglerna. Om byggherren är en privatperson som uppför eller låter uppföra en byggnad behövs till exempel ingen klimatdeklaration. Inte heller om byggnaden är mindre än hundra kvadratmeter.

– Många byggnader omfattas av kravet på klimatdeklaration men inte alla. Reglerna innebär en ganska stor omställning för byggsektorn så det finns skäl att ha en rimlig introduktion av det här helt nya regelverket, säger Einarsson.

Läs mer: Reaktor på Ringhals snabbstoppad

Inget maxtak

För att byggsektorn verkligen ska få bukt med utsläppen – och inte bara beskriva hur deras verksamhet ser ut i termer av utsläpp – har flera remissinstanser pekat på att det behövs ett gränsvärde för hur stor klimatpåverkan en byggnad får ha och konsekvenser för den som överskrider dem. Det finns inte på plats från start men Boverket har lämnat ett förslag om att sådana regler ska införas 2027.

– Det finns ett starkt stöd för införandet av gränsvärden. Det är klart att vissa är kritiska till Boverkets förslag och vill införa gränsvärden redan nu. Men branschen måste få chans att förbereda sig, säger Einarsson.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen tycker att den nya lagen är ett viktigt verktyg för att minska den stora klimatpåverkan som byggskedet har.

– Byggbranschen har stor negativ påverkan på klimatet och därför är det viktigt att vi tar ansvar. Det här kan förbättra och öka takten på branschens miljöarbete, säger Byggföretagens nationella hållbarhetssamordnare Anna Lönn Lundbäck.

Läs mer: Forskare gör nytt försök med teknik för att manipulera klimatet

"Långt fram"

Byggföretagen föreslog i sin remiss att klimatdeklarationen bör lämnas in i samband med att fastighetsägaren söker bygglov i stället för när byggnaden har uppförts, för att åstadkomma incitament att bygga klimatsmart. Organisationen är också angelägen att gränsvärden införs senast 2027 för att begränsa nybyggets klimatavtryck.

– Det är långt fram men att införa klimatdeklarationer är en bra start. Det är angeläget att vi förbättrar våra klimatresultat nu, säger Lönn Lundbäck.

– Dessutom finns ytterligare aspekter i en byggnads livscykel som bör inkluderas i klimatdeklarationen, till exempel installationer. Hållbart byggande är ett helhetstänk.

Byggföretagen möter bland sina medlemmar en förståelse för att hållbarhet och klimat är viktiga omvärldsfrågor. Men att bygga klimatsmart kommer sannolikt också att vara en konkurrensfördel framöver, enligt Lönn Lundbäck.

– Jag är övertygad om att det hänger ihop med att kunna driva långsiktigt hållbara affärer. Det handlar både om affärsnytta och att vara en god samhällskraft, säger hon.

– Det kommer att driva på omställningen i branschen.

Fakta: Utsläpp från byggsektorn

2019 stod bygg-­ och fastighetssektorn för inhemska utsläpp av växthusgaser på omkring 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på omkring 7,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Under 2019 var de totala utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn 19,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, om utsläpp från importerade produkter inkluderades, vilket var högre än året innan.

Av de totala utsläppen (inhemska och import) från sektorn står byggverksamhet för knappt 50 procent år 2019 och uppvärmning för 25 procent.

Källa: Boverket

Sofia Eriksson/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer