Nio av tio är positiva till övervakningskameror

2017-10-23 17:21
90 procent av ett statistiskt säkerställt urval av 1 000 svenskar är positiva till övervakningskameror, visar ny undersökning. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Lagstiftning ämnad att värna den personliga integriteten står i vägen för ökad kameraövervakning på allmänna platser. Men en färsk undersökning visar att nio av tio är positiva till kameror.

Forskare hittar få exempel där individers personliga integritet har kränkts.

Övervakningskameror på allmän plats innebär en kränkning av din personliga integritet, ja eller nej?

Hela 82 procent svara nekande på frågan i en undersökning som säkerhetsföretaget Securitas låtit Sifo göra i samarbete med Lunds universitet. Ännu fler, 90 procent av ett statistiskt säkerställt urval av 1 000 svenskar, är positiva till övervakningskameror.

– Redan för tio år sedan tyckte folk att mer övervakningskameror var någonting positivt, men jag blev ändå överraskad över att så många svarade positivt på en fråga som ställdes direkt om deras egen personliga integritet, säger Markus Lahtinen, lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som har fördjupat sig i frågan om övervakning.

Läs mer:

Läs mer: Ny lag ska göra det lättare för polisen att kameraövervaka

Frågan om den personliga integriteten går inte att bortse från, men Lahtinen menar att ett faktum ofta faller bort i debatten. Tillsammans med forskarkolleger har han letat efter exempel där samhällets kameraövervakning faktiskt har inneburit en kränkning för enskilda, men inte hittat fler än en handfull exempel – i hela Europa.

Det är datainspektionen som är tillsynsansvar vad gäller övervakningskameror och när tillståndsfrågar avgörs i rätten åberopar myndigheten ofta två domar, som enligt Markus Lahtinen bygger på hypotetiska resonemang om den potentiella skadan av övervakningskameror.

– Man bör ställa det här hypotetiska resonemanget mot den faktiska nytta som övervakningskameror kan göra, säger han.

Debatt

Läs mer