Elever störs av egna mobiler

2016-04-05 10:36  
Foto: Pixabay

Många elever störs av sin egen användning av mobil på lektion, visar en ny rapport från Skolverket, som nu föreslår att skolor skaffar en gemensam strategi för att använda mobil under lektionstid

En stor del av gymnasieeleverna i Sverige störs av sitt eget användande av sms och social medier på mobilen på lektionstid. Det visar en undersökning från Skolverket, som idag presentera ett förslag på en nationell strategi för hur skolor bäst ska ta vara på den digitala utvecklingen.

Enligt en undersökning uppger 28 procent av gymnasieeleverna störda av sin egen användning av sociala medier, sms och smarta mobiler under lektionstid medan 16 procent blir störda av andras användning. Skolverket föreslår därför att varje skola skaffar en gemensam strategi för hur de digitala medierna ska användas på lektion.

– Det är viktigt att ha studiero och ordning i klassrummet och skolan bör ha en gemensam strategi för digitala verktyg. Lärare ska få mer kompetensutveckling i hur de ska använda sig av digitala verktyg. Det bästa sättet är inte att använda det till allt hela tiden, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd vid Skolverket, till TT.

Skolorna behöver inte ha samma strategi, poängterar hon. Men en gemensam strategi för en och samma skola är lämplig, tycker hon.

– Det är viktigt att man resonerar tillsammans så att inte den enskilde läraren får bära hela arbetet, säger Katarina Lycken Rüten.

Bland de yngre eleverna blir färre, 14 procent, störda varje dag av sin egen smarta mobil och sociala medier på lektionstid.

– Det visar att problemen ökar ju större tillgång man har till smarta mobiler och sociala medier, säger Katarina Lycken Rüter.

Tillgången till it skiljer sig bland elever, visar undersökningen. Enligt Skolverktes it-uppföljning finns stora behov av kompetensutveckling inom it på skolorna. Särskilt viktigt anser Skolverket det vara att stärka rektorernas kompetens på området. Skolverket föreslår därför också är att tillgången till digitala verktyg ska vara likvärdig och att digitaliseringen ska bidra till förbättrade resultat i skolan.

Målet ska uppnås genom att ge personal digital kompetens och ge lärarna möjlighet att planera undervisningen så att digitala hjälpmedel hjälper och inte stör elevernas lärande.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer